Кафедра інформатики (ІНФ)

Кафедра готує студентів за трьома ступенями вищої освіти:

  • бакалавр за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»,спеціалізація «Інформатика» (ІНФ);
  • магістр за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», спеціалізація «Інформатика»;
  • доктор філософії за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».

Кафедра Інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки вже 25 років готує фахівців в галузі інформаційних технологій. В усіх університетах Європи існує спеціальність – «Інформатика». Навчальній план підготовки бакалаврів кафедри інформатики ХНУРЕ відповідає всім сучасним вимогам до фахівців в галузі IT-технологій. Програма навчання спрямована на підготовку дослідників (магістрів) та розробників (бакалаврів) в галузі «Комп’ютерні науки».

Під час навчання студенти отримують фундаментальну підготовку з математики та комп’ютерних наук, мають можливість навчання в магістратурі Швеції та Німеччини, приймати участь в міжнародних проектах та конкурсах.

Випускники за спеціальністю «Комп’ютерні науки» (спеціалізація «Інформатика») здатні використовувати сучасні інформаційні технології для побудови та обслуговування інформаційних систем у різних галузях науки та бізнесу, працювати в українських та провідних міжнародних ІТ-компаніях, а також займатись далі науковою роботою, продовжити навчання в аспірантурі.

Основними напрямками спеціалізації «Інформатика» є сучасні технології та мови програмування, розробка інформаційних та інтелектуальних систем, математичне і комп’ютерне моделювання процесів і систем різної природи, вирішення задач прогнозування, оптимізації, системного аналізу і прийняття рішень.

Особлива увага приділяється поєднанню математичної підготовки студентів зі знаннями в галузі інформаційних технологій, а також профільним напрямком наукових досліджень: обробки, аналізу складних багатовимірних даних та машинного навчання.

Кафедра багато років є провідною в області обробки, нормалізації та розпізнавання зображень. Даний напрям був засновано завідуючим кафедри – доктором технічних наук, професором Путятіним Євгенієм Петровичем.

На кафедрі систематично виконуються науково-дослідні роботи, підтримуються міжнародні зв’язки з зарубіжними партнерами, діють науково-методичні семінари, здійснюється науково-дослідна робота студентів.

Євгеній Петрович Путятін

Завідувач кафедри

Євгеній Петрович Путятін

Завідувач кафедри інформатики, заступник голови спеціалізованої вченої ради, член НТР, доктор технічних наук, професор

Контакти

головний корпус, 2 поверх,
кімн. 288

+38 (057) 702-14-19
informatics@nure.ua
http://informatics.nure.ua