Спеціальна медична група

У Харківському національному університеті радіоелектроніки, на кафедрі фізичного виховання, існує підрозділ, що називається спеціальною медичною групою (СМГ). Заняття проводять викладачі, які мають спеціальну та медичну освіту.

З метою індивідуального підходу, всі студенти розділені по захворюваннях на 3 напрямки: «А» – серцево-судинні захворювання; «Б» – захворювання внутрішніх органів, зір; «В» – опорно-рухові захворювання, неврологія.

Зміст практичних занять і методики викладання студентам СМГ ведеться з урахуванням принципу поступовості і підвищення вимог до оволодіння руховими навичками і вміннями, розвитку фізичних якостей і дозування фізичних навантажень. Крім оволодіння студентами обов’язкового програмного матеріалу проводиться професійно-прикладна фізична підготовка, прищеплюються навички елементів спортивних ігор, інтерес до занять спортом і загартовування організму.

Навчальний процес з фізичного виховання в СМГ спрямований, перш за все, на зміцнення здоров’я, підвищення рівня фізичної працездатності, а також можливе усунення функціональних відхилень у фізичному розвитку, ліквідації залишкових явищ після перенесених захворювань.

На заняттях СМГ чітко зберігається принцип всебічного і гармонійного розвитку особистості. Комплексно вирішуються завдання морального, естетичного, фізичного, розумового і трудового виховання. Використовуються засоби фізичної культури, які необхідні для більш повної загальної розвитку властивих людині життєво важливих фізичних якостей, забезпечується єдність загальної та спеціальної фізичної підготовки студентів.