Проблемна науково-дослідна лабораторія медично-екологічних мікропроцесорних систем

Науковий керівник: Семенець Валерій Васильович, д.т.н, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Основні напрямки:

 • розробка мікрокопроцесорних засобів та систем на ПЛІС для застосування в медицині та екології.
 • розробка навчальних стендів та лабораторних макетів для дослідження систем управління на базі сучасних мікроконтролерів, сигнальних процесорів та ПЛІС;
 • розробка сучасного комп’ютерного вимірювального обладнання;
 • розробка та впровадження в учбовий процес систем дистанційного навчання;
 • розробка засобів для дослідження фізичних полів в біологічних об’єктах;
 • розробка методів дослідження опорно-рухового апарату людини.

Існуючі досягнення за останні 5 років:

а) Отримано гранти DAAD та проводиться робота за програмою Erasmus+;

б) Проводиться робота за держбюджетною темою № 315. Теоретичні основи і концепція діагностики та лікування станів, що погрожують життєдіяльності людини”, фундаментальна робота (термін виконання 01.01.2017-31.12.2019).

в) Отримано 5 патентів України на винаходи, зокрема:

 • Спосіб підвищення об’єктивності ольфактометричних досліджень: пат. 110453 С2 Україна: МПК А61В 5/08(2006.01). / Аврунін О.Г., Журавльов А.С., Шушляпіна Н.О. Носова Я.В., Фарук Х. ; заявник та патентовласник Харківський національний університет радіоелектроніки. №а201500604 ; заявл. 26.01.2015 ; опубл. 25.05.2015, Бюл.№10 – 2с.
 • Пристрій для тестування респіраторних порушень нюху: пат. 110452 Україна: МПК А61В 5/08 (2006.01). / Аврунін О.Г., Журавльов А.С., Шушляпіна Н.О., Носова Я.В., Фарук Х. ; заявник та патентовласник Харківський національний університет радіоелектроніки. № а201500603 ; заявл. 26.01.2015 ; опубл. 10.06.2015, Бюл.№11 – 4с.
 • Спосіб визначення ступеня впливу повітряного потоку на слизову оболонку носової порожнини: пат. 111311 С2 Україна: МПК А61В 5/08(2006.01), А61В 5/087 (2006.01), А61В 34/10 (2016.01),G09B23/28(2006.01). / Аврунін О.Г., Безшапочний С.Б., Журавльов А.С., Шушляпіна Н.О., Лобурець В.В., Носова Я.В., Тимкович М.Ю., Фарук Х. ; заявник та патентовласник Харківський національний університет радіоелектроніки. № а2015 07110 ; заявл. 16.07.2015 ; опубл. 26.10.2015, Бюл.№20 – 5с.
 • Спосіб визначення порушень дрібної моторики рук: пат. 104173 Україна: МПК А61В 5/11. / Селіванова К.Г., Аврунін О.Г. ; заявник та патентовласник Харківський національний університет радіоелектроніки. Заявл. 10.08.2015 ; опубл. 12.01.2016. Бюл. № 1.
 • Спосіб визначення структури паравертебральних м’язів за допомогою комп’ютерної томографії: пат. 111269 Україна: МПК A61B 6/03 (2006.01), G06T 7/40 (2006.01), G06F 15/18 (2006.01). / Тимкович М.Ю., Аврунін О.Г., Скіданов А.Г., Радченко В.О., Нессонова М.М. ; заявник і власник Харківський національний університет радіоелектроніки. Заявл. 19.09.2014 ; 11.04.2016, Бюл. №7.

г) Отримано 4 монографії та навчальний посібник:

 • Аврунин О.Г., Томашевский Р.С., Фарук Х.И. Методы и средства функциональной диагностики внешнего дыхания: монографія. Харьков : ХНАДУ, 2015. – 208 с.
 • Сучасні інтелектуальні технології функціональної медичної діагностики: монографія / О.Г. Аврунін, Є.В. Бодянський., М.В. Калашник, В.В. Семенець, В.О. Філатов. Харьков : ХНУРЕ, 2018. – 248 с.
 • Інтелектуальні технології моделювання хірургічних втручань: монографія / О.Г. Аврунін, С.Б. Безшапочний Є.В. Бодянський., В.В. Семенець, В.О. Філатов. Харьков : ХНУРЕ, 2018. –210 с.
 • Інформаційні технології підтримки прийняття рішень при визначенні порушень носового дихання: монографія / О.Г. Аврунін, Є.В. Бодянський., В.В. Семенець, В.О. Філатов, Н.О. Шушляпіна. Харьков : ХНУРЕ, 2018. – 125 с.
 • Мікропроцесоривінформаційно-вимірювальних системах/ Аврунін О.Г., О.В. Запорожець,Т.В. Носова, И.В. Руженцев, В.В. Семенець, В.В. Токарев. Микропроцессоры в информационно-измерительных системах.- Х.: ХНУРЕ, 2015.- 180 с.

д) ст. гр. БМІ-14-1 Топчій В.С. отримала ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських робіт – 2018 за розробку Методи аналізу стану опорно-рухового апарату людини.

Перспективні напрями, за якими планується проведення наукових досліджень:

 • Розробка нової мікропроцесорної лабораторної бази для проектування сучасної біомедичної апаратури.