Проблемна науково-дослідна лабораторія електронних та нетрадицийних енерготехнологій