Д.64.052.01

Спеціалізована вчена рада Д.64.052.01 затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2016 №1222.

Шифри та назви спеціальностей: 05.13.23– системи та засоби штучного інтелекту (технічні науки); 05.13.05– комп’ютерні системи та компоненти (технічні науки).

Термін повноважень:07.10.2016 – 07.10.2019 р.

Паспорт спеціальності 05.13.05Паспорт спеціальності 05.13.23
Володимир Іванович Хаханов

Голова

Володимир Іванович Хаханов

Головний науковий співробітник кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки, голова спеціалізованої вченої ради, член НТР, IEEE Senior Member, д.т.н., професор