Д.64.052.01

Спеціалізована вчена рада Д.64.052.01 затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2016 №1222.

Шифри та назви спеціальностей: 05.13.23– системи та засоби штучного інтелекту (технічні науки); 05.13.05– комп’ютерні системи та компоненти (технічні науки).

Термін повноважень:07.10.2016 – 07.10.2019 р.

Паспорт спеціальності 05.13.05Паспорт спеціальності 05.13.23
Володимир Іванович Хаханов

Голова

Володимир Іванович Хаханов

Головний науковий співробітник кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки, голова спеціалізованої вченої ради, член НТР, д.т.н., професор