Берест Олег Борисович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Берест Олег Борисович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– асистент кафедри комп’ютерних наук, Сумський державний університет, м.Суми

Назва дисертації– «Методи класифікації функціонального стану технологічного процесу в автоматизованій системі керування вирощуванням монокристалів»

Шифр та назва спеціальності– 05.13.07 – автоматизація процесів керування

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Леніна, 14; т. (057) 70-21-016)

Науковий керівник– Довбиш Анатолій Степанович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук Сумського державного університету Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент– Удовенко Сергій Григорович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерствa освіти та науки України

Офіційний опонент– Кардашук Володимир Сергійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк) Міністерства освіти та науки України.

Автореферат27/11/2015Дисертація18/12/2015Відгук_1Відгук_2