Підготовка наступного покоління експертів з кібер-безпеки: нова визнана ЄС магістерська програма (ENGENSEC)

Проект ENGENSEC 
“Підготовка наступного покоління експертів з кібер-безпеки: нова визнана ЄС магістерська програма” (“Educating the Next generation experts in Cyber Security: the new EU-recognized Master’s program (ENGENSEC)”) 544455-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPCR

Основною метою проекту ENGENSEC є створення нової магістерської програми в області безпеки інформаційних технологій (ІТ) як відповідь на актуальні та нові загрози кібер-безпеці, підготовка наступного покоління експертів в області ІТ безпеки задля підтримки розвитку економіки, заснованої на електронних засобах, життя і суспільства в країнах-партнерах.
Тривалість проекту: 1 грудня 2013 – 30 листопада 2016
Партнерами проекту є:
▪ Технологічний інститут Блекінге, Швеція
▪ Вроцлавський Технічний Університет, Польща
▪ Латвійський університет, Латвія
▪ Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини, Німеччина
▪ Калінінградський державний технічний університет, Росія
▪ Ярославський державний університет імені П.Г. Демидова, Росія
▪ Санкт-Петербурзький державний університет телекомунікацій, Росія
▪ Санкт-Петербурзький інститут інформатики і автоматизації, Росія
▪ Департамент інформатизації та зв’язку в Ярославлі, Росія
▪ Автономна некомерційна організація «Навчальний центр «Ешелон», Росія
▪ Партнерство експертів інформаційної безпеки, Росія
▪ Ярославська регіональна громадська організація «Рада студентів», Росія
▪ Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна,
▪ Державний університет телекомунікацій, Україна,
▪ Національний університет «Львівська політехніка», Україна,
▪ Науково-виробниче об’єднання «Радіо і Телекомунікаційні Системи», Україна,
▪ Громадська організація «Українська група інформаційної безпеки», Україна,
▪ Всеукраїнська молодіжна громадська організація AIESEC in Ukraine, Україна,
▪ Харківський державний регіональний науково-технічний центр з питань захисту інформації, Україна
▪ Міністерство освіти і науки України

Завдання проекту:
– впровадження нової магістерської програми в галузі інформаційної безпеки, включаючи розробку нових курсів з кібер-безпеки та підготовку відповідних навчальних матеріалів, а також підготовку викладацького складу;
– створення новітніх лабораторій з кібер-безпеки в університетах країн-парнерів;
– поглиблення кооперації (зворотнього звязку) з компаніями в галузі інформаційної безпеки;
– підвищення рівня професійних навичок та наукового рівня серед студентів;
– поглиблення співпраці університетів країн-партнерів;
– підвищення академічної мобільності студентів та викладачів між університетами-партнерами проекту.

Очікувані результати проекту:
1. Визначення структури нової магістерської програми в галузі кібер-безпеки.
2. Підготовка висококваліфікованих професіоналів у нових областях кібер-безпеки за запропонованою магістерською програмою подвійних дипломів.
3. Розробка набору курсів з кібер-безпеки за такими напрямами: мережева та хмарна безпека; безпека безпроводових мереж; розробка безпечного програмного забезпечення; аналіз шкідливих програм; безпека Web-сервісів; етичний злом та тестування на захист від несанкціонованого доступу; цифрова криміналістика.
4. Створення лабораторії безпеки на основі хмарних технологій.
5. Формування бази для навчання впродовж життя за допомогою набору курсів для спеціалізованих громадських і державних установ, діяльність яких спрямована на розслідування комп’ютерних злочинів.
6. Сприяння мобільності студентів та академічного персоналу для обміну кращим досвідом, щоб підвищити рівень міжнародного співробітництва в галузі кібер-безпеки.

Очікуваний вплив проекту в Україні:
1. Проект ENGENSEC шляхом узгодження нового навчального плану підготовки магістрів в області ІТ безпеки з найкращими європейськими практиками забезпечить модернізацію та реформування вищої освіти в технічних науках в Україні.
2. Підвищення академічної мобільності студентів та викладачів між університетами-партнерами обумовить поглиблення співпраці між вищими навчальними закладами України та Європейського Союзу.
3. Впровадження нових курсів з інформаційної безпеки дозволить підвищити рівень професійних навичок фахівців в цій галузі, що сприятиме розвитку в Україні інформаційного суспільства, спрямованого на конфіденційність в електронно-орієнтованому світі.

Офіційний сайт проекту: http://engensec.eu/

https://www.facebook.com/engensec/