Про програму FP7

Основною метою FP7 програми була всебічна підтримка розвитку науки в країнах Європи і створення спільного Європейського Наукового Простору (ЄНП / ERA). Європейський науковий простір має стати основою для створення «внутрішнього європейського ринку» в галузі науково-технічних розробок, вільного обміну знаннями, результатами досліджень і розробок; структурування та координації науково-дослідної діяльності в кожній окремій країні Європи і в Євросоюзі в цілому.

Стратегічними завданнями FP7 є створення сприятливих умов для проведення наукових розробок в Європі і зростання конкурентної спроможності та інноваційної активності європейських країн. Кінцевою метою Програми було формування єдиної загальноєвропейської політики для розвитку основних напрямів науки і техніки в странах Європи.

В рамках Програми здійснювалося спеціальне фінансування науково-технічних проектів міжнародного рівня та міжнародних консорціумів, що працюють над проектами в країнах Європи. Програма націлена на стимулювання та фінансування фундаментальних досліджень для встановлення нового міжнародного стандарту і надання допомоги у створенні єдиного Європейського Наукового Простору і розвитку в Європі нового типу економіки, що базується на наукових знаннях.

Сьома Рамкова програма базувалася на чотирьох підпрограмах, відповідних чотирьом основним компонентам Європейського наукового дослідження:

1. Співробітництво (32,3 млрд. Євро) Міжнаціональну співпрацю в 10 областях досліджень в рамках багатонаціональних консорціумів.

Пріоритетні напрямки даної підпрограми:

   1. Охорона здоров’я (6 млрд. Євро);

   2. Їжа, сільське господарство та біотехнології (1,9 млрд. Євро);

   3. Інформаційні та комунікаційні технології (9,1 млрд. Євро);

   4. Нанотехнології та матеріали (3,5 млрд. Євро);

   5. Енергетика (2,2 млрд. Євро);

   6. Навколишнє середовище (1,9 млрд. Євро);

   7. Транспорт (4,1 млрд. Євро);

   8. Соціально-економічні науки (0,6 млрд. Євро);

   9. Безпека

10. Космос (2,9 млрд. Євро);

2. Ідеї (7,5 млрд. Євро)

Фінансування провідних дослідників з будь-якої країни світу: “передові дослідження” підтримуються автономної організацією – Європейською дослідницькою радою (ЄДР). Ця підпрограма покликана розширити динамізм, творчий потенціал і перевагу наукового потенціалу Європи у сфері знання у всіх наукових і технологічних областях, включаючи інженерні науки, соціально-економічні та гуманітарні науки.

3. Кадри (4,7 млрд. Євро)

Навчання, мобільність, розвиток кар’єри дослідників. Ця підпрограма спрямована на зміцнення як кількісного, так і якісного людського потенціалу в наукових дослідженнях і технологічних розробках в Європі.

4. Можливості (4,2 млрд. Євро)

Ця підпрограма спрямована на підтримку дослідницьких інфраструктур, досліджень на користь підприємств малого та середнього бізнесу та дослідницького потенціалу Європейських регіонів, а також на стимулювання реалізації повного потенціалу досліджень розширеного Союзу.

У 2014 році 7 рамкова програма трансформувалася в Горизонт 2020. Загальний обсяг фінансування FP7 склав 54,582 мільярда євро.

Сайт програми: http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm