ISACA Student Group

ISACA Student GroupМетою створення ISACA Student Group  у Харківському національному університеті радіоелектроніки є надання можливості студентам університету отримати багаж сучасних знань, що надасть їм, як спеціалістам, конкурентні переваги на ринку праці та можливість  використовувати методологічні матеріали ISACA для розширення своїх професійних навичок.

Діяльність ISACA Student Group університету сприяє підготовці кваліфікованих спеціалістів у галузі управління ІТ, управління інформаційною безпекою, управління ризиками ІТ та аудиту ІТ.

Учасники ISACA Student Group отримують можливість доступу до наукових публікацій та методологічних розробок ISACA, зокрема:

  • електронної бібліотеки ISACA (ISACA eLibrary);
  • великої кількості стандартів та кращих практик, а також прикладів їхнього успішного застосування (наприклад, CobiT, Risk IT, ValT, ITAF тощо);
  • результатів глобальних досліджень, які проводить асоціація;
  •  матеріалів для підготовки у галузі управління ІТ, управління інформаційною безпекою, управління ризиками ІТ та аудиту ІТ;
  • глобальної спільноти членів ISACA International (понад 110 000 фахівців).

Президент ISACA Student Group:

Студентка групи УІБ-14-1 Кавуненко Яна Олегівна: yana.kavunenko@nure.ua

Академічний консультант ISACA:

доцент кафедри ІКІ Добринін Ігор Станіславович:  ihor.dobrynin@nure.ua

Детальніше про ISACA: http://www.isaca.org/about-isaca/Pages/default.aspx

Certificate of Recognition