У ХНУРЕ триває робота експертних комісій

З 28 по 30 січня Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 79-л від 22.01.2019 р. «Про проведення акредитаційної експертизи» на факультеті ІТМ Харківського національного університету радіоелектроніки працювала експертна комісія щодо акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» зі спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Склад комісії: Леся Дмитришин – професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Василь Лучик – професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та міжнародних економічних відносин Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. Під час перевірки експертна комісія ознайомилася з організацією освітнього процесу, його матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення, провела оцінку рівня знань студентів з циклу професійної та практичної підготовки навчального плану, провела аналіз науково-педагогічного потенціалу, а також стан матеріально-технічної бази університету в цілому. На підставі перевірки експертна комісія зробила висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми Економічна кібернетика зі спеціальності 051 «Економіка галузі знань» 05 «Соціальні та поведінкові науки» підготовки здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

У ХНУРЕ триває робота експертних комісій