Євгенія Юріївна Бондар

Євгенія Юріївна Бондар
Доцент кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації, кандидат технiчних наук
Google Scholar ID: VHGiYQ4AAAAJ
Весь часОстанні 5 років
Цитування131
h-індекс11
i10-індекс10

Освіта та кар’єра

2002 р. – закінчила Нацiональний аерокосмiчний унiверситет “Харківський авiцiйний інститут” (НАУ «ХАІ») за спеціальністю  «Інформаційні технології проектування»

2010 р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальностю 05.12.17  – Радіотехнічні та телевізійні системи, тема –  «Удосконалення методів синхронізації шкал часу та частоти з метою зменшення іх похибки в умовах тропосферного радіоканалу»

2011 р. – асистент кафедри “Радіоелектронних пристроїв”

2014 р. – Асистент кафедри “Основ радiотехнiки”

2016 р. – доцент кафедри “Комп’ютерної радіоінженерії та  систем технічного захисту інформації”

Відомості про захист дисертації:

Спеціальність : 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»

Тема : «Удосконалення методів синхронізації шкал часу та частоти з метою зменшення їх похибки в умовах тропосферного радіоканалу».

Захист 06.10.2010 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.052.03 Харківського національного університету радіоелектроніки


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: Програмне забезпечення моделювання та оптимізації процесів і систем; Основи теоріі кіл, сигналів та процесів в СТЗІ; Організація конфеденційного діловодства; Основи наукових дослiджень; Програмування


Наукова діяльність

2005 — 2010 р.р. – молодший науковий спiвробiтник НУЦ ОРТ. На протязi цього перiоду в рамках держбюджетних НДР була виконавцем та вiдповiдальним виконавцем.

З 2011 р. –  вiдповiдальний виконавць д/б тем за напрямком кафедри, який пов’язаний з метеорними дослiдженнями


Публікації та патенти

Понад 30 публікацій.  Має 1 патент