Василь Миколайович Явтушенко

Василь Миколайович Явтушенко
Декан факультету навчання іноземних громадян, член НМР, член вченої ради, доцент кафедри українознавства, кандидат філологічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1995 р. закінчив філологічний факультет Харківського державного університету за спеціальністю «Українська мова та література».

З 1995 асистент кафедри українознавства ХНУРЕ.

1999 р. закінчив аспірантуру при кафедрі історії української літератури ХНУ імені В.Н. Каразіна.

2000 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

З 2002 – старший викладач,

з 2010 – доцент кафедри українознавства.

2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри українознавства.


Освітня діяльність

Викладає дисципліни «Українське фахове мовлення», «Особливості наукової української мови», «Сучасні соціальні комунікації», «Культура усного та письмового ділового мовлення».


Наукова діяльність

Галузь наукових інтересів – історія української літератури ХІХ – початку ХХ ст., термінознавство.

Публікує статті у фахових виданнях, бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірниках наукових праць.

Керує науково-дослідною роботою студентів з написання тез доповідей та подальшою публікацією.


Публікації та патенти

Надруковано понад 40 наукових та методичних праць.