Тетяна Василівна Супрун

Тетяна Василівна Супрун
Старший викладач кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського, кандидат технічних наук
Scopus ID: 55816901200
h-індекс:4
Документи автора:12
Загальна кількість цитувань:51
Google Scholar ID: gbdm3AoAAAAJ&hl
Весь часОстанні 5 років
Цитування228135
h-індекс87
i10-індекс63

Освіта та кар’єра

2010 – закінчила Харківський національній університет радіоелектроніки.

2010-2013 рр. – навчання в аспірантурі, Харківський національній університет радіоелектроніки.

2014 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему  «Моделі та метод багатошляхової маршрутизації з балансуванням навантаження у програмно-конфігурованих телекомунікаційних мережах» за спеціальністю 05.12.02 – «телекомунікаційні системи та мережі».

2013 р. – асистент кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ.

2016 р. – старший викладач кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ (з грудня 2016 р. кафедри інфокомунікаційної інженерії ХНУРЕ).


Освітня діяльність

Викладає навчальні дисципліни:

  • Методи проектування мультисервісних телекомунікаційних систем
  • Основи схемотехніки
  • Програмування.

Наукова діяльність

Виконавець НДР. Член організаційного комітету IEEE конференції «Problem of Infocommunications. Science and Technology».

Напрями наукової діяльності:

управління трафіком в інфокомунікаційних мережах, якість обслуговування, маршрутизація з балансуванням навантаження, програмно-конфігуровані телекомунікаційні мережі.


Публікації та патенти

7 статей, більше 30 докладів на конференціях України та міжнародних конференціях, які проводяться під егідою IEEE.  4 патенту на корисну модель