Сергій Володимирович Луцький

Сергій Володимирович Луцький
Старший викладач кафедри метрології та технічної експертизи, кандидат технічних наук

Освіта та кар’єра

1981р.  закінчив Харківський авіаційний іститут (ХАІ) за спеціальністю “Системи управління”.

1991р. кандидат технічних наук за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів», дисертацію захищав в Харківському політехнічному інституті (ХПІ).

2005-2008р. навчався в докторантурі в Харківському національному автодорожньому університеті (ХНАДУ).

2016 г. – старший викладач кафедри метрології та технічної експертизи  (ХНУРЕ).


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: метрологічне забезпечення, вища математика (спец. розділ).


Наукова діяльність

Подав дисертаційну роботу в спеціалізовану вчену раду Д 41.052.09 Одеського національного політехнічного університету на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.


Публікації та патенти

80 публікацій.