Сергій Миколайович Сакало

Сергій Миколайович Сакало
Декан факультету ІРТЗІ, професор кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації, член Президії НМР, член НТР, член Координаційної Ради Асоціації випускників ХНУРЕ, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник
Scopus ID: 15770281300
h-індекс:1
Документи автора:12
Загальна кількість цитувань:11
Google Scholar ID: X0gwZDsAAAAJ
Весь часОстанні 5 років
Цитування9466
h-індекс43
i10-індекс22

Освіта та кар’єра

1977 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю «Радіотехніка».

1977-1993 рр. – інженер, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник науково-дослідної частини ХІРЕ.

1988 р. – кандидат технічних наук, спеціальність 05.12.21 – радіотехнічні системи спеціального призначення, включаючи техніку НВЧ і технологію їх виробництв, дисертацію захищав у ХІРЕ.

1992 р. – вчене звання старшого наукового співробітника.

2000 р. – вчене звання доцента.

2001 р. – вчене звання професора університету.

1993 р. – асистент кафедри технічної електродинаміки і антен Харківського державного технічного університету (ХДТУРЕ).

1996 р. – доцент кафедри основ радіотехніки ХДТУРЕ.

2001 р. – професор кафедри основ радіотехніки (з 2016 р. – кафедра комп’ютерної радіоінженерії і систем технічного захисту інформації) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Відомості про захист дисертації:

Спеціальності: 05.12.04 «Радіолокація і радіонавігація»;  05.12.21 «Радіотехнічні системи спеціального призначення, включаючи техніку НВЧ і технологію їх виробництв».

Тема: «Створення приймально-передавальних модулів на основі резонаторно-щілинних антен».

Захист 20.05.1988 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 068.37.02 Харківського інституту радіоелектроніки


Освітня діяльність

Викладає навчальний курс – радіометричні системи НВЧ діапазону.


Наукова діяльність

Науковий керівник здобувача ступеня кандидата технічних наук – захищена одна кандидатська дисертація.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Участь у реалізації програм міжнародного академічного та наукового співробітництва з Університетом Лімож (Франція).


Публікації та патенти

Має понад 60 публікацій.  Має 2 авторських свідоцтва СРСР, 1 патент України.