Юрій Валентинович Козлов

Юрій Валентинович Козлов
Доцент кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, кандидат технічних наук

Освіта та кар’єра

2005 р. – закінчив факультет телекомунікацій та вимірювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки, кваліфікація – магістр з метрології та вимірювальної техніки;

2008 р. – закінчив аспірантуру при Харківському національному університеті радіоелектроніки.

2010 р. – кандидат технічних наук, Севастопольський національний університет ядерної енергії і промисловості, спеціальність 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення;

З 2010 р. – старший викладач кафедри метрології та вимірювальної техніки ХНУРЕ.

З 2015 р. – доцент кафедри метрології та вимірювальної техніки ХНУРЕ.


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси:

  • автоматизація експериментальних досліджень;
  • методи та засоби вимірювань;
  • комп’ютеризація метрологічних досліджень.

Методичне забезпечення: конспекти лекцій, робочі програми з дисциплін, які читаються, методичні вказівки з курсів.


Наукова діяльність

Науково-дослідні теми та проекти:

  • «Розробка інформаційно-вимірювального комплексу для електромагнітного моніторингу навколишнього середовища (№ 010111005127)»;
  • № 230-6 «Електромагнітний моніторинг навколишнього середовища (№ 010911002572)»;
  • «Розробка методів і засобів підвищення ефективності використання електромагнітної енергії в промисловому та агропромисловому комплексах (№ ДР 0103111567)».

Публікації та патенти

Має понад 30 публікацій, 5 патентів.