Юрій Тимофійович Жолудов

Юрій Тимофійович Жолудов
Професор кафедри біомедичної інженерії, Член НТР, член спеціалізованої вченої ради, доктор фізико-математичних наук, професор
Scopus ID: 24759544600
h-індекс:9
Документи автора:37
Загальна кількість цитувань:344
Google Scholar ID: 0T76MRcAAAAJ
Весь часОстанні 5 років
Цитування458360
h-індекс108
i10-індекс108

Освіта та кар’єра

1999-2004 – студент, Харківський національний університет радіоелектроніки;
2004-2007 – аспірант, Харківський національний університет радіоелектроніки;
2008 – кандидат фізико-математичних наук. Спеціальність: 01.04.01 «Фізика приладів, елементів та  систем»;
2009-2012 – старший науковий співробітник, Харківський національний університет радіоелектроніки;
2013-2015 – докторант, Харківський національний університет радіоелектроніки;
2015-2016 – запрошений вчений, Державна ключова лабораторія електроаналітичної хімії, Інститут прикладної хімії м. Чанчун, Китайська академія наук;
2015-2022 – доцент, Харківський національний університет радіоелектроніки;
2017-2018 – запрошений вчений, Державна ключова лабораторія електроаналітичної хімії, Інститут прикладної хімії м. Чанчун, Китайська академія наук.

2021 р. – доктор фізико-математичних наук, Спеціальність: 01.04.01 «Фізика приладів, елементів та систем».

2021 р. – член НТР.

З 2022 – професор, Харківський національний університет радіоелектроніки;

Відомості про захист дисертації:

Спеціальність : 01.04.01 «Фізика приладів, елементів та систем»

Тема : «Багатофункціональний електрохемілюмінесцентний елемент з плівками Ленгмюра-Блоджетт на електроді». Захист 04.03.2008 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.052.04 Харківського національного університету радіоелектроніки

Спеціальність : 01.04.01 «Фізика приладів, елементів та систем»

Тема : «Електрохемілюмінесцентні сенсори на основі модифікованих функціональних електродів». Захист 11.05.2021 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64.052.04 Харківського національного університету радіоелектроніки


Освітня діяльність

Викладає курси: Загальна хімія, Цифрова схемотехніка, Інженерна та комп’ютерна графіка, Фізика, Сучасні оптичні прилади


Наукова діяльність

Наукові інтереси:

 • Вивчення механізмів електрохемілюмінесцентних (ЕХЛ) реакцій;
 • ЕХЛ на модифікованих електродах;
 • Застосування ЕХЛ для хімічного, біологічного та екологічного аналізу;
 • Розробка обладнання для ЕХЛ досліджень та аналізу;
 • Чисельне моделювання ЕХЛ та електрохімічних реакцій.

Участь у дослідницьких проектах

Гранти Українського науково-технологічного центру:

 • #GE77 “Development of newest methods and optochemotronic sensors for liquids assays on a base of electrochemiluminescent molecular condensed Langmuir-Blodgett films with new electrochemiluminescers”, серпень 2005 – липень 2006;
 • #4180 “Research and Development of Thin Layer “Lab-On-A-Chip” Electrochemiluminescent Sensor with Diamond-Like Electrodes for Detection of Bile Pigments in Bioliquid”, August 2007 – September 2009;
 • #4495 “New biophotonic method and nanostructure sensor instrument for diagnostics of tuberculosis active form”, October 2008 – September 2011;
 • #5067 “Development of novel nanophotonic technologies and devices for detection of dangerous and toxic organic substances in surrounding water objects”, April 2010 – March 2013.

Держбюджетні НДР:

 • # 217-1 «Дослідження та розробка нової гібридної інтегральної мікроаналітичної електрохемілюмінесцентної системи для біомедичного застосування» (2004-2006),
 • # 234-1 «Дослідження та розробка біоелектрохемілюмінесцентного аналізатора з нанотехнологічним датчиком» (2009-2010),
 • # 255-1 «Нова концепція та спосіб побудови конструкції системи високої чутливості для контролю та діагностики біооб’єктів » (2011-2012).
 • # 314-1 «Аналітична система для електрохемілюмінесцентного визначення потужних окисників у водних середовищах» (2016-2018).
 • # 324-1 «Концепція «донор-акцепторної ваємодії» у розробці оптичного сенсора для визначення вибухонебезпечних нітроароматичних сполук» (2018–2020).
 • # 343-1 «Розробка принципів мультипараметричної оцінки антиоксидантної активності біологічних зразків хемі- та електрохемілюмінесцентним методами» (2022–2024)
 • # 349-1 «Розробка принципів мультипараметричної оцінки стану водних об’єктів електрохімічними, хемі- та електрохемілюмінесцентним методами» (2024–2026).

Міжнародна діяльність/участь у міжнародних проектах

 • Проект Федерального міністерства освіти і науки Німеччини з науково-технічного співробітництва між Україною і Німеччиною № IB-034 «Дослідження та розробка електродів модифікованих вуглецевими нанотрубками для (біо)аналітичних застосувань за допомогою високошвидкісної електрохімії» (2013-2014 рр.).
 • Грант ДААД A/14/02402 “Synthesis of semiconductor nanocrystals using liquid phase laser ablation for electrochemiluminescent assays” (2014-2015р.).
 • Грант Академії наук Китаю для запрошених науковців CAS President’s International Fellowship Initiative «Film modified electrodes for electrochemiluminescent sensor system» (2015 – 2016, 2017 – 2018).
 • Грант Національного фонду досліджень Унраїни 206/02.2020 «Новітні (електро)хемілюмінесценційні (біо)сенсорні платформи з лазерноіндукованими функціональними мікро- та наноструктурами » (2020 – 2022).
 • Проект Федерального міністерства освіти і науки Німеччини “Nanoparticles for applications in optoelectronics, in scintillator detectors and electroanalytical chemistry” в рамках програми “Establishment of German-Ukrainian Centres of Excellence in Ukraine” (фаза концепції) 2021 – 09.2022.

Нагороди та премії

 • Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених, 2014-2016р.
 • IEEE LEOS student member in 2001-2002.
 • ISE member in 2013-2014.

Публікації та патенти

Має більше 100 публікацій