Інна Анатоліївна Урняєва

Інна Анатоліївна Урняєва
доцент  кафедри системотехніки, доктор філософії
Scopus ID: 57201483350
h-індекс:6
Документи автора:15
Загальна кількість цитувань:74
Google Scholar ID: a0m1DkoAAAAJ
Весь часОстанні 5 років
Цитування149133
h-індекс66
i10-індекс66

Освіта та кар’єра

1993 р. – закінчила Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю «Автоматизовані системи обробки інформації та управління».

2010 р. – інженер кафедри системотехніки ХНУРЕ.

2015 – 2020 р. – асистент кафедри системотехніки ХНУРЕ.

2016 – 2020 р. – аспірант кафедри прикладної математики ХНУРЕ.

З 2020р.  по теперішній час – старший викладач  кафедри системотехніки ХНУРЕ.

2021 р. – доктор філософії (PhD) з галузі знань 12– Інформаційні технології за спеціальністю 124 – Системний аналіз. Захист дисертації відбувся 29.03.2021 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради  ДФ 64.052.001 Харківського національного університету радіоелектроніки. Тема дисертації: «Оптимізаційні задачі завантаження контейнерів: математичні моделі, методи розв’язання і застосування».

З 2022р. – доцент  кафедри системотехніки ХНУРЕ.


Освітня діяльність

Лекційні курси: «Дослідження операцій», «Теорія прийняття рішень». Проведення практичних та лабораторних занять з дисциплін «Теорія прийняття рішень», «Системний аналіз», «Організація та інформаційні технології наукових досліджень», «Моделі та методи прийняття рішень в системному проектуванні», керівництво бакалаврською підготовкою.


Наукова діяльність

Публікація статей, напрям наукової діяльності: створення сучасних комп’ютерних технологій (математичних моделей, методів, алгоритмів та програм), орієнтованих на розв’язання задач проектування оптимального завантаження контейнерів з урахуванням геометричних обмежень та умов балансу.


Міжнародна діяльність/участь у міжнародних проектах

Участь у міжнародних проєктах:

Erasmus+ 598236-EPP-1 2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP,  «Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens, dComFra», 2018 2021 р.р.

грант Німецької служби академічних обмінів: Förderprogramm Sommerschulen im Ausland 2021, Projekt № 57572182. Two DAAD German-Ukrainian Summer Schools 2021. “Lessons in Biomedicine learnt from Nanotechnology and Artificial Intelligence.


Публікації та патенти

Має більше 20 публікацій.