Ілона Анатоліївна Ревенчук

Ілона Анатоліївна Ревенчук
Доцент кафедри програмної інженерії, секретар секції 3 НМР, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

2016 рік – Тренінг в рамках курсу CDRF з розвитку міжнародного підприємництва в рамках Програми «Science and Technology Entrepreneurship (STEP)» (Харків, Україна).

2015 г. – Тренінг в Ліннеус Університеті: «Innovation and Entrepreneurship within IT industry», «Development of Lifelong Learning Policy in Ukraine» (Векше, Швеція)

2012 – Тренінг в компанії EPAM «Java Training Course» (Харків, Україна)

2007 – Тренінг в компанії SoftServer «Організація процесу розробки програмного забезпечення» (Львів, Україна)

1994 г. – фахівець в області «Менеджмент організацій», кваліфікація «Інженер-менеджер», Харківський Національний Політехнічний Університет «НТУ ХПІ».

1996-1997 роки – стажер-дослідник кафедри Програмного забезпечення ЕОМ (на даний час кафедра Програмної інженерії).

1997 – 2000 аспірант Харківського національного університету радіоелектроніки.

2001 г. – присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. Тема: Алгебро-логічні методи опису арифметичних відносин і їх застосування при створенні раціональних структур обчислювачів. Захист 2001 року на засіданні спеціалізованої вченої ради ХНУРЕ

2002 г. – було присвоєно вчене звання доцента кафедри Програмного забезпечення ЕОМ

З 2009 року по теперішній час – доцент кафедри програмного забезпечення Харківського національного університету радіоелектроніки (за основним місцем роботи).

2002 – 2009 рр. – доцент кафедри програмного забезпечення Харківського національного університету радіоелектроніки, (сумісник).

2015 – 2017 рр. – директор Центру післядипломної освіти Харківського національного університету радіоелектроніки, (за основним місцем роботи ).

2009 – 2014 рр. – заступник директора Центру післядипломної освіти Харківського національного університету радіоелектроніки, (за основним місцем роботи).

2001 – 2008 рр. – методист вищої категорії факультету післядипломної освіти (зараз – Центр післядипломної освіти), Харківський національний університет радіоелектроніки, (за основним місцем роботи).


Освітня діяльність

Лекційні курси «Менеджмент проектів програмного забезпечення», «Тестування програмного забезпечення», «3D моделювання та анімація в 3DS MАХ», «Програмування та веб-дизайн», «Групова динаміка і комунікації», «Інтелектуальна власність», «Розвиток інноваційного бізнесу і організація стартапів», «Інноваційний менеджмент і стратегія», «Інноваційне підприємництво в індустрії програмного забезпечення».


Наукова діяльність

Наукові інтереси: математичне і програмне забезпечення ЕОМ, 3D дизайн і моделювання, веб – дизайн.


Міжнародна діяльність

2012-2016 – Менеджер Темпус Проекту 530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES “National Education Framework for Enhancing IT Students’ Innovation and Entrepreneurship (NEFESIE)”.

http://tempus.nung.edu.ua/participant-profiles

2013-2017 – Координатор Темпус проекту в Україні 543839-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-SMHES “Network for the Development of Lifelong Learning in Armenia, Georgia and Ukraine (LeAGUe)

http://tempusleague.eu/papers/

http://tempusleague.eu/kharkiv-national-university-of-radioelectronics/


Громадська діяльність

Голова методичної комісії кафедри. Програмної інженерії, Секретар Секції №3 Науково-методичної ради ХНУРЕ «Інформаційні системи і технології», Куратор навчальної групи.

Член робочої групи з розроблення проекту Закону України “Про освіту дорослих”.


Нагороди та премії

Почесна грамота від Міністерства освіти і науки України як наставника команди, яка посіла 3-е місце в номінації «Краща інноваційна ідея» в 1-му конкурсі інноваційних проектів IT-фахівців в Україні «IT-Eureka: Ukraine!». Сертифікат, підписаний 1-м заступником міністра освіти і науки України, 20.03.2015, Одеса, Україна.


Публікації та патенти

Автор 96 друкованих праць, з яких 73 наукового та 23 навчально-методичного характеру, в тому числі монографія і навчальний посібник