Алла Володимирівна Сергієва

Алла Володимирівна Сергієва
Старший викладач кафедри українознавства, заступник декана факультету навчання іноземних громадян

Освіта та кар’єра

2001 р. закінчила філологічний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Українська мова та література».

З 2006 року – здобувачка при кафедрі української мови ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

З 2007 – старший викладач кафедри українознавства.


Освітня діяльність

Викладає дисципліни «Українське фахове мовлення».


Наукова діяльність

Наукові інтереси: проблеми українського термінотворення.

Публікує статті у фахових виданнях, бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірках наукових праць.

Керує науково-дослідною роботою студентів з написання тез доповідей та подальшою публікацією.


Публікації та патенти

Опубліковано 15 наукових та методичних праць.