Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Комп’ютерна інженерія»

11.05.2021

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Комп’ютерна інженерія» третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» у Харківському національному університеті радіоелектроніки у період з 17 по 19 травня 2021 року у дистанційному режимі.

Программа