Представники ХНУРЕ взяли участь у Міжнародній науково-технічній конференції на базі НТУ ”ХПІ”

В НТУ ”ХПІ” відбулась ІІ Міжнародна науково-технічна конференція ”Актуальні проблеми автоматики та приладобудування”, в якої взяли участь науковці кафедри БМІ Харківського національного університету радіоелектроніки, зокрема професор Олег Аврунін, аспіранти Ігор Бондаренко, Яна Носова, Ганна Абрамова, Ібрагім Юнус та магістранти.
На секції Біологічні та медичні прилади і системи науковці кафедри БМІ обмінялись досвідом розробок з фахівцями з НТУ ”ХПІ”, НТУ України ” КПІ ”, ХНТУ сільського господарства ім. Петра Василенка, Дніпровського державного технічного університету та розвинули досвід щодо розробок в біомедичній галузі.