Наукова школа біоніки інтелекту

11.05.2018

Основним напрямом досліджень є створення нового покоління засобів обчислювальної техніки на основі відкриття «патентів Природи» – природних механізмів інтелектуальної діяльності людини, створення мозкоподібних ЕОМ, продуктивність яких суттєво перевищує продуктивність сучасної обчислювальної техніки.

Заснована у 1963 р. Заслуженим діячем науки і техніки України доктором технічних наук, професором Юрієм Петровичем Шабановим-Кушнаренком. З 1984 р. продовжена та розвинена ректором Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), Заслуженим діячем науки і техніки України, членом-кореспондентом НАН України, президентом Академії наук прикладної радіоелектроніки, доктором технічних наук, професором Михайлом Федоровичем Бондаренком.

У школі захистили докторські дисертації: Є.П. Путятін, В.І. Хаханов, В.Я. Терзіян, Н.В. Шаронова. Загальна кількість учнів наукової школи становить близько 300 кандидатів і 30 докторів наук.

Нововведення, відкриття: розробка алгебраїчної системи предикатів – універсального інструменту математичного опису механізмів інтелекту людини у галузі біоніки інтелекту. Створено моделі сприйняття (зору, слуху), оцінювання, мови, понять; розроблено універсальний вирішувач у вигляді реляційної мережі, який ефективно моделює діяльність нервової мережі мозку людини. Ведеться цілеспрямована робота зі створення мозко- подібних структур для широкого застосування.