Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні системи та технології в медицині»

Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» ISM-2018 відбудеться з 28 по 30 листопада 2018 р. у м. Харкові за підтримки Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України. Організатори конференції: Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет радіоелектроніки.

До участі в роботі конференції запрошуються:  вчені, викладачі, докторанти, аспіранти та магістранти закладів вищої освіти; провідні науковці з досліджень в області інформаційних технологій в медицині; керівники і фахівці медичних організацій, що відповідають за впровадження інформаційних технологій в охороні здоров’я та соціальній сфері; представники замовників та розробників медичних інформаційних систем різного рівня і функціонального призначення.

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.

Передбачається видання збірнику матеріалів конференції «Інформаційні системи та технології в медицині» (ISM-2018).

Авторам доповідей, в яких розглядаються найбільш актуальні та сучасні IT-рішення для галузі охорони здоров’я, буде запропоновано опублікувати свої результати у вигляді наукової статті у спеціалізованому номері журналу   «АСУ та прилади автоматики».

Для участі у роботі конференції  необхідно зареєструватися на сайті:  https://goo.gl/forms/jj4nldycbBdqY2K82

Напрямки роботи конференції:

  • Секція 1. Електронна охорона здоров’я.
  • Секція 2. Математичне моделювання біологічних процесів і систем.
  • Секція 3. Інтелектуальні технології в медицині та системи підтримки прийняття лікарських рішень.
  • Секція 4. Доказова медицина та біоетичні аспекти в інформаційному суспільстві.
  • Секція 5. Проблеми передачі, обробки, аналізу, зберігання і захисту медико-біологічної інформації.
  • Секція 6. ІТ-менеджмент в охороні здоров’я та керування якістю медичної допомоги.

Остання дата подання тез доповіді  30 вересня 2018 року

Повідомлення про прийняття тез доповіді до 15 жовтня 2018 року

Проведення конференції з 28 по 30 листопада 2018 року

Адреса Оргкомітету:

Харківський національний університет радіоелектроніки

Пр. Науки, 14, 61166, Харків, Україна., кафедра ІУС, Тел. +38 (057) 702-14-64, 702-14-51,

Координатор конференції  ISM-2018: д.т.н., проф. Висоцька Олена Володимирівна, (тел.:+38(067) 572-64-18, e-mail: olena.vysotska@nure.ua).