ICONAT 2019

Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) запрошує взяти участь в роботі Міжнародної конференції з природним наука і технологій, яка відбудеться 18 – 20 вересня 2019 р. під патронатом Міністерства науки і освіти України.

Тематичні напрямки Конференції:

Фізика:
Ядерна фізика і конденсована матерія
Нанонауки
Астрономія і астрофізика
Молекулярна і оптична фізика
Обчислювальна фізика
Квантова механіка і її додатки
Ультрахолодные атоми
Фізика м’якої матерії
Біофізика
Магнетизм і релятивістська фізика
Атомна, ядерна і фізика частинок
Фотоніка
Термодинаміка
Темна матерія, темна енергія і чорні діри
Прикладна фізика
Надпровідність
Енергія і додатки
Фізика високих енергій і плазми

Хімія:
Потокова хімія і її застосування
Органічна хімія та неорганічна хімія
Екологічна хімія та Зелена хімія
Досягнення і додатки в біоінформатиці
Нанохімія
Хімія матеріалів і хімія полімерів
Лікарська та клінічна хімія
Біологічна та фізична хімія
Хімічна інженерія і просунута хімія
Біохімія
Радіохімія та електрохімія
Аналітична та біоаналітична хімія
Хімічна біологія і харчова липидохимия
Хімія пестицидів і токсикологія

Біологія
Сільське господарство
Біологія
Цивільне будівництво,
Науки про Землю

Екологія
Екологічна інженерія і технологія
Харчова безпека та інжиніринг
Ґрунт

Урбаністика
Транспортна техніка
Вода
Управління відходами

Комп’ютерні науки і технології
Інформатика
Автоматика і контроль
Телекомунікації та радіотехніка
Інформація та мережи
Мікроелектроніка, електронні прилади
Мікропроцесорні технології
Інфокомунікаційні технології
Метрологія
Біомедична наука
Біотехнологія

Робочі мови Конференції – українська, англійська, російська.

Планується видання збірників тез доповідей.

Основний формат проведення Конференції: пленарні засідання; наукові секції, презентації та майстеркласи.

ДЛЯ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ необхідно подати в електронному вигляді (E-mail:iconat2019@gmail.com)
• Тези доповіді, оформлені відповідно до вимог
• Заявку на участь у Конференції.

Останній термін подачі матеріалів: 11 вересня 2019
Про прийняття Оргкомітетом тез доповідей Ви будете повідомлені у 2-му інформаційному повідомленні.
Тези доповідей, оформлені не за вимогами – не приймаються.
Конференція проводиться на підставі самофінансування, за рахунок коштів учасників.
У збірники наукових праць Конференції включаються тези доповідей, які пройшли попередній відбір
Оргкомітетом.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
E-mail: iconat2019@gmail.com
Сайт:    www.iconat-2019.com

Інформаційне повідомлення