Конференція «Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами (ММП-2018)»

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами», яка відбудеться 10 – 14 вересня 2018 року в м. Коблево Миколаївської  області.

Організатори конференції: Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, Харківський науково-дослідний, інститут технології машинобудування, Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості, Громадська академія наук м. Лодзь, Польща.

Мета конференції: обмін результатами наукових і практичних досліджень, обговорення актуальних питань моделювання процесів в економіці та управлінні інноваційними проектами і програмами.

Робоча мова: українська, російська, англійська.

Сайт конференції http://mmp-conf.org

Основні тематичні напрямки конференції:

  • економіко-математичне моделювання організаційно-економічних систем;
  • інформаційні технології в бізнесі, економіці та управлінні проектами;
  • управління інноваційним розвитком підприємств;
  • управління проектами та програмами;
  • економічна безпека.

Після проведення конференції планується публікація кращих статей у науково-технічних журналах:

  • «Современное состояние научных исследований и технологий в промышленности»;
  • «Радиоэлектроника и информатика»;
  • «Автоматизированные системы управления и приборы автоматики»;
  • «Комунальне господарство міст».

Адреса оргкомітету: Україна, 61166, Харків, просп. Леніна, 14, ХНУРЕ, кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою.
Відповідальний секретар конференції доцент Кирій Валентина Василівна, тел. (057) 702 1490, (050) 402 4796.

Електронна адреса:   konf.mmp@gmail.com