Інтелектуальна обробка інформації

11.05.2018

Вченими вперше розроблені теорія і методи проектування спеціалізованих цифрових обчислювачів для швидкої обробки великих інформаційних масивів на підставі нейромережного підходу, сплайн-апроксимації та функціональної регенерації, які надали можливість створити обчислювальні структури нового покоління.

Наукова школа заснована у 1975 р. доктором технічних наук О.Г. Руденком. Науковцями вперше розроблено теорію та методи проектування спеціалізованих цифрових обчислювачів для швидкої обробки великих інформаційних масивів на основі нейромережного підходу, сплайн-апроксимації і функціональної регенерації, які надали можливість створити обчислювальні структури нового покоління.

Розроблено методи синтезу цифрових обчислювальних засобів нового покоління, що дозволяють виконувати перетворення широкого спектра з високою продуктивністю, максимальною швидкістю обробки великих потоків вхідної інформації в робототехніці, в системах візуальних обстановок тренажерів пілотованих авіа- та космічних апаратів, центрі підготовки космонавтів ім. Ю.О. Гагаріна, НПО «Енергія», КБ ім. О.К. Антонова, в системах оперативної обробки космічних знімків і відеоінформації екологічно небезпечних ситуацій, в IT-індустрії.

У розробках наукової школи розв’язано важливу народногосподарську проблему створення цифрових технічних засобів для проблемної орієнтації систем і комплексів обробки інформації в реальному часі. Створено сукупність теорій, математичних моделей і методів, які забезпечують світовий рівень проектування високоефективних проблемно-орієнтованих обчислювальних засобів для обробки великих інформаційних масивів у реальному часі із використанням оригінальних науково-технічних рішень та сучасних інформаційних технологій, що підвищує міжнародний авторитет України, як високотехнологічної держави.