Навчально-наукова лабораторія “Моделювання когнітивних мозкоподібних структур”

Лабораторія проводить наукові дослідження в галузі дискретної математики, штучного інтелекту та математичного моделювання інтелектуальних процесів, а саме:

  •  здійснення науково-дослідних робіт у галузі розробки моделей та методів побудови логічних мереж для створення на їх засадах нових ЕОМ паралельної дії, методів штучного інтелекту, розробці математичних моделей, методів, алгоритмів та програмних  систем для навчального процесу  та гіпермедійних адаптивних комп’ютеризованих навчальних систем;
  • підготовки та видання наукових монографій, статей та доповідей, навчальних посібників та методичних матеріалів, залучення студентів до наукових досліджень в галузі розробки нових програмних продуктів
  • вивчення та обмін досвідом роботи у вітчизняних та зарубіжних науково-дослідних та учбових установах, університетах, лабораторіях шляхом участі в роботі науково-технічних конференцій, семінарів, виставок з метою узагальнення інформації та підвищення рівня проведення науково-дослідних робіт

Науковий керівник лабораторіїІгор Юрійович Шубін

igor.shubin@nure.ua

software.nure.ua

brainlike-structures.info

Контакти: кімн. 382

+38 (057) 702-14-46