Науково-дослідна і навчальна лабораторія «Інформаційні технології в системах навчання і машинного зору»

НДНЛ «ІТСНМЗ» створена в складі науково-дослідної частини Харківського національного університету радіоелектроніки при науково-навчальному дослідному центрі “Математичного моделювання” в 2005 році.

Напрями досліджень:

 • системи комп’ютерного зору
 • медичні та діагностичні автоматизовані системи
 • біометричні інформаційні системи
 • аналіз сцен і побудова 3D моделей
 • методології розробки, технології інтеграції та інтелектуального аналізу даних в корпоративних інформаційних системах
 • знання-орієнтовані технології класифікації, діагностики та прогнозування ситуацій
 • інтелектуальні системи безпеки
 • інтегровані системи комп’ютерного тестування знань і навчання

Наукові семінари:

В рамках лабораторії проводяться дисципліни «Інформаційні технологій в системах машинного зору», «Системи машинної обробки візуальної інформації», «Чисельні методи та високотехнологічні обчислення», «Комп’ютерна дискретна математика», «Мультимедіа системи».

Сфери діяльності:

– Розробка (вдосконалення) роботизованих маніпуляційних систем шляхом впровадження керованого зором управління.

– Розробка мобільних робототехнічних систем з керуванням зору.

– Розробка систем прийняття рішень на основі аналізу візуальної інформації -навколишнього робочого простору для роботизованого застосування.

– Розробка мехатронних систем для 3D-друку з візуальним моніторингом.

– Розробка апаратного та програмного забезпечення для промислових застосувань інструментів Інтернет- речей.

– Розробка апаратного та програмного забезпечення для додатків розумного дому (Internet of Things).

– Розробка мобільного програмного забезпечення для фітнесу

Проєкти:

 • Госп/договірна тема: «Розробка підсистеми аналізу зображень» (2007)
 • Госп/договірна тема: «Дослідження та аналіз сучасних методів оцінки АХЧ, якості реєстрації та інтерполяції електрокардіосигнал» (2007)
 • Грант МОН «Створення та впровадження у навчальний процес комплексу програм поточного та підсумкового контролю знань та оцінювання якості тестових завдань» (2009-2010)
 • Стажування за бюджетною програмою МОН 2201250 «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном» в Дрезденському технічному університеті, м. Дрезден, Федеративна Республіка Німеччина. Завдання стажування: проведення наукових досліджень у галузі інформаційних технологій в системах обробки, аналізу сцен та класифікації подій та підготовка пропозиції до проекту програми FP7 (2013-2014)
 • Науково-дослідна (фундаментальна) тема №246 “Моделі і методи грануляції та інтерпретації багатовимірних даних”, Розділ №246-3 “Дослідження та розробка методів розпізнавання та аналізу графічних сцен” № ДР0110U002636 (2010 -2012)
 • TEMPUS проєкт: «Інноваційна гібридна стратегія ІТ-аутсорсингового партнерства з підприємствами» 530319-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPHES (2012-2016)
 • Науково-дослідна (фундаментальна) тема № 272, Розділ №272-2: «Дослідження та розробка методів та моделей виділення, обробки та класифікації візуальної інформації», № ДР0113U000357 (2013-2015)
 • г/договір на надання послуг № 19-09 «Розробка дизайну сайту «Axicon»» від 02.09.2019 р.
 • Подача заявки на грант ERASMUS+ KA2 N609704-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP, пов’язаний з розробкою нових навчальних планів і нової спеціалізації
 • Подача заявки на грант EO Business Incubators, Mobile Vision Platform for healthcare

 

Контакти: 

Кімн. 509

+38 (067) 919-06-76

 Сайт лабораторії:

https://itlcvs.wordpress.com

Завідуюча лабораторією:

 Білоус Наталія Валентинівна
к.т.н., проф. каф. ПІ, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки (2008 г.), директор Навчального науково-виробничого центру ІТ-аутсорсингу