Студентська НДЛ web-технологій та ІТ-інновацій – «DataArt Lab»

Відкрито у 2008 році при кафедрі АПОТ як студентську НДЛ,  діяльність якої здійснюється за напрямами: стандартизація кіберпростору та створення ефективних движків для точного пошуку інформації; віртуалізація; «хмарні обчислення» (сloud computing); Web-орієнтовані архітектури; соціальні мережі та програмне забезпечення для них; об’єднані комунікації (unified communications); бізнес-аналітика (BI); «зелені» ІТ; Internet of Things; сенсорні мережі. Перспективні сучасні напрями, на які останні роки орієнтовано діяльність та за якими планується проведення наукових досліджень: кіберфізичний та кіберсоціальний комп’ютинг.

У межах НДЛ студенти, аспіранти та молоді вчені кафедри АПОТ беруть участь у виконанні міжнародних проектів та науково-дослідних робіт:

1) Проект TEMPUS «Curricula Development for new speciality Master of Engineering in MEMS/NEMS Design” (MastMst)» сумісно з університетом «Львівська політехніка», Київським національним університетом, Технічним університетом м. Лодзь (Польща), Ліонським університетом (Франція), Університетом м. Ільмінау (Німеччина), Університетом м. Павія (Італія) на 2012 – 2016 рр. – керівники: д.т.н., проф. Хаханов В.І., д.т.н., проф. Чумаченко С.В.

2) НДР 268 (№ ДР 0112U000209), 2012–2014 рік, «Персональний віртуальний кіберкомп’ютер та інфраструктура аналізу кіберпростору», http://openarchive.nure.ua/ handle/document/3874;

3) НДР 297 (№ДР 0115U-000712) «Кіберфізична система – «Розумне хмарне управління транспортом» (Cyber Physical System – Smart Cloud Traffic Control)», 2015 – 2017; http://openarchive.nure.ua/ handle/document/5747;

4) НДР 316 «Розумний Кібер Університет – Cloud-Mobile сервіси управління науково-освітніми процесами», 2017 – 2019 (наказ МОН №1296 від 31.10.2016).


Головний науковий співробітник – Володимир Іванович Хаханов

Контакти: Корпус «І», 3 поверх, кімн. 301″і”

+38 (057) 702-13-36

d_ad@nure.ua