ПНДЛ “Інформаційні технології трансферу для систем зменьшення ризику”

Головні напрямки роботи проведення НДР наступні:

  1. Розробка об’єктно-орієнтованої методології розробки спеціалізованої інформаційно-аналітичної системи і її компонентів на базі знань прецедентів.
  2. Розробка узагальненого методу моделювання проблемної ситуації.
  3. Розробка методу пошуку прецедентів для створення бази знань із текстів опису ситуацій експертами, який в інструментальних засобах реалізації методу використовує об’єктно-орієнтовану фреймову структуру організації бази знань.
  4. Розробка моделі природного середовища на базі комплексного знаннєво-орієнтованого подання мікроситуації.

Кількісні показники результатів  наукової роботи:

  1. 2008-2013 р. Виконана дослідна робота за замовленням лабораторії BOCH (м. Дрезден, ФРН). Замовнику передано на іспит 3 макета. (обсяг – 9 тис. Євро).
  2. За 2013-2015 рр. виконана д\б тема № 272-1“Моделі і методи аналізу та інтерпретації динамічних процесів”, розділ  “Моделі та методи аналізу динамічних процесів надзвичайних ситуацій природного характеру”.
  3. Лабораторія приймала участь у міжнародних програмах: TEMPUS, ERASMUS +, DAAD
  4. Захищено 8 кандидатських дисертації та 1 докторська.
Олександр Якович Кузьомін

Професор

Олександр Якович Кузьомін

Засновник Асоціації випускників ХНУРЕ, член спеціалізованої вченої ради, професор кафедри інформатики, доктор технічних наук, професор

Контакти

Кімната № 11 (42а)

+38 (057) 702-15-15

oleksandr.kuzomin@nure.ua