Науково-технічний журнал «Прикладна радіоелектроніка»

Науково-технічний журнал «Прикладна радіоелектроніка» заснований в 2002 році (свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 6037 від 09.04.2002 р.) і включений в список науково-технічних видань України з технічних та фізико-математичних наук.

ISSN 1727-1290.
Періодичність видання – 4 рази на рік.

Однією з головною метою видання журналу є інформування вчених і науково-технічних співробітників, а також фахівців комерційних організацій про новітні досягнення в області високих радіоелектронних та інформаційних технологій.

Особливістю журналу є публікація результатів оригінальних досліджень в галузі фундаментальних і прикладних наук, що сприятиме подальшому їх розвитку.

Засновники журналу:

  • Харківський національний університет радіоелектроніки;
  • Академія наук прикладної радіоелектроніки.

Редакційна колегія: Абрамович Ю.І. (США), Бодянський Є.В., Борисов А.В., Буц В.А., Бих А.І., Гомозов В.І., Жуйков В.Я., Зарицький В.І., Кіпенскій А.В., Кульпа К. (Польща), Леховицкий Д.І., Литвинов В.В., Лукін К.А., Мачехін Ю.П., Модельский Й. (Польща), Нерух О.Г., Поляков Г.А., Роллінг Г. (Німеччина), Седишев Ю.М., Сєрков А.А., Сухаревский О.І., Чурюмов Г.І., Шифрін Я.С., Шкварко Ю.В. (Мексика).

Геннадій Іванович Чурюмов

Головний редактор

Геннадій Іванович Чурюмов

Професор кафедри фізичних основ електронної техніки, член НТР, член спеціалізованої вченої ради, IEEE Senior Member, професор, головний редактор видання «Прикладна радіоелектроніка», науковий керівник навчально-науково-дослідної лабораторії “Електроніка-Оріон” та науково-дослідної лабораторії "Мікрохвильових технологій", доктор фіз.-мат. наук

Контакти

кімн. 115і, пр. Науки, 14,
61166, Харків, Україна

+38 (057) 702-10-57

are@nure.ua
anpre.org.ua