Національна асоціація “Антени” (НАА)

Національна асоціація «Антени» (НАА) була створена на початку 1993 року як всеукраїнська недержавна, некомерційна організація.

До складу Асоціації на початковому етапі увійшло більше 60-ти організацій (вузів, НДІ, підприємств) з 16 регіонів України. Її створення передували розпочаті в 1991 р міські, а пізніше республіканські одноденні-триденні семінари з актуальних питань теорії і техніки антен. Ці семінари, а пізніше НАА мали на меті координацію української науки в області теорії і техніки антен, встановлення прямих зв’язків між антеннщікамі України, обмін досвідом та інформацією про проведені ними роботи, підтримку цих робіт і організацію взаємодопомоги фахівців один одному.

Важливими цілями з’явилися також відновлення розірваних внаслідок розпаду СРСР наукових зв’язків і інтеграція української науки в галузі прикладної електродинаміки в світову.

Важливими результатами роботи НАА з’явилися створення Східно-Українського відділення Інституту інженерів з електроніки та електротехніки (Eastern-Ukrainian Chapter IEEE), а також проводяться в Україні, починаючи з 1995 р, міжнародні конференції з теорії та техніки антен (International Conference of Antenna Theory and Techniques – ICATT). Перша ICATT була проведена в Харкові в 1995 р, наступні – проводилися кожні два роки в різних містах України – Севастополі, Києві, Львові, Одесі. У квітні 2015 року була проведена ювілейна, десята, ICATT’2015 в ХНУРЕ, яку присвятили 95-річчю організатора цих конференцій Якову Соломоновичу Шифріну.

Чергова, одинадцята, ICATT проводиться з 24 по 27 травня 2017 року в Києві на базі НТУУ «КПІ».

Ці конференції є єдиними спеціалізованими антенними конференціями в рамках СНД, які стали наступниками проводилися раніше регулярно в СРСР «пістолькорсовскіх» антенних конференцій. Активну участь у всіх цих конференціях беруть також провідні вчені з далекого зарубіжжя – Німеччини, Великобританії, Японії, Франції, Нідерландів, Італії, США, Польщі, Ірландії, Мексики та інших країн.

У 2002 р, крім вже стали традиційними антенних конференцій ICATT, з ініціативи НАА був проведений 1-й Міжнародний семінар з надширокосмугові і надкоротким імпульсним сигналам (UWBUSIS), який переріс в міжнародні конференції UWBUSIS, теж проводяться раз на два роки. До теперішнього часу проведено вже вісім таких конференцій.

Особлива увага при підготовці ICATT і UWBUSIS приділяється підбору замовних оглядових доповідей та залученню до участі в них молодих вчених. Кращі доповіді молодих вчених преміюються з фонду Європейської мікрохвильової асоціації. Праці конференцій видаються англійською мовою, заносяться в базу даних IEEE Exploreâ і широко розходяться по всьому світу. Звіти про них публікуються в журналі Antennas & Propagation Magazine IEEE.

Сьогодні основні зусилля НАА спрямовані на координацію робіт з підготовки проводяться в Україні наукових конференцій ICATT і UWBUSIS, активізацію участі українських вчених у наукових конференціях, що проводяться за кордоном. Проводиться багатопланова робота з підтримки виконуваних в Україні робіт в області теорії і техніки антен, надання консультацій вченим і інженерам України, які працюють в області прикладної електродинаміки, всебічної допомоги здобувачам кандидатських і докторських наукових ступенів.

Контакти

Ауд. 416

+38 (057) 702-13-93,
+ 38 (050) 960-36-84

yakiv.shyfrin@nure.ua
nina.maksymova@nure.ua