Центр колективного користування науковим обладнанням (ЦККНО) – «Дослідницький центр лазерних та оптоелектронних технологій»

ЦККНО створено за ініціативою ХНУРЕ при підтримці МОНУ (Наказ МОНУ від 12.04.2019 № 475  про створення ЦККНО) як структурний підрозділ у складі НДЧ ( Рішення Вченої ради ХНУРЕ від 26.04.2019 №475 та Наказ Ректора від 04.06.2019 №256).

ЦККНО створено з метою найбільш раціонального використання унікального наукового обладнання вітчизняного або імпортного виробництва, модернізації (оновлення) та розвитку лабораторної бази досліджень і отримання результатів досліджень на сучасному рівні науковцями ХНУРЕ, іншими науковими установами (організаціями) України та світу.

Головна мета діяльності Центру – сприяння проведенню наукових досліджень і виконанню науково-технічних розробок, результати яких мають загальнодержавне та міжнародне визнання, реалізації найбільш важливих і актуальних для держави напрямів розвитку науки і техніки через надання доступу до унікального наукового обладнання вітчизняним та іноземним вченим, представникам промисловості та іншим зацікавленим особам та організаціям.

Головними завданнями Центру є:

 • надання можливостей вченим Університету та інших закладів МОНУ, іноземним вченим, представникам промисловості, іншим зацікавленим особам та організаціям проведення досліджень з використанням наукового обладнання Центру;
 • сприяння науковій і науково-технічній діяльності установ (організацій) України спрямованої на отримання науково-технічного (прикладного) результату, який відповідає пріоритетним державним потребам для забезпечення розвитку економіки, суспільства, зміцнення національної безпеки тощо;
 • підготовка спеціалістів-експериментаторів, а також стажування студентів, аспірантів, та молодих вчених на обладнанні Центру.

Області експериментальних досліджень:

 • Лазерні та оптоелектронні технології, системи та прилади.
 • Радіолокація, радіомоніторинг та супутникова навігація.
 • Оптичні та радіолокаційні системи спостереження за повітряними об’єктами та системи траєкторних вимірювань.
 • Системи виявлення та ідентифікації радіовипромінюючих об’єктів.
 • Системи комплексної обробки оптичних, радіолокаційних та акустичних сигналів в умовах дії завад.
 • Електромагнітна сумісність і захист радіоелектронних засобів від електромагнітного випромінювання.
 • Промислові системи з використанням лазерних та оптоелектронних технологій різноманітного призначення.
 • Технології виготовлення полімерних друкарських форм, та технології флексографського друку
 • Системи і технології «технічного зору».
 • Інших міждисциплінарних досліджень.

Центр здійснює обслуговування запитів на виконання експериментальних досліджень від:

 • кафедр та наукових підрозділів ХНУРЕ (за узгодженими планами досліджень);
 • інших ЗВО та наукових закладів України, підпорядкованих МОНУ, або АН України (за попередніми домовленостями і планами досліджень);
 • іноземних наукових закладів, організацій і підприємств (на комерційній основі);
 • організацій та підприємств України, які не підпорядковані МОНУ (на комерційній основі).

Засади функціонування Центру та порядок отримання послуг  визначаються документами «Положення…» та «Регламент…»

Регламент доступу до наукового обладнання та користування ним Положення про ЦККНО