Науковий журнал «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості»

Реєстраційне свідоцтво серія КВ № 22696-12596 Р від 04 травня 2017 р.
Періодичність випуску: 4 номера на рік.
ISSN 2524-2296 (Online), ISSN 2522-9818 (Print)

Напрямки публікацій:

 • інформаційні технології і системи управління,
 • математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами та програмами,
 • енергетика і транспорт,
 • електроніка,
 • нанотехнології,
 • інформаційно-вимірювальні системи,
 • управління в економіко-екологічних системах,
 • організація і управління виробничими процесами,
 • сучасні технічні засоби,
 • комплекси і системи,
 • економіка підприємства,
 • проектний менеджмент,
 • маркетинг та інше.

Засновники журналу:

 • Харківський національний університет радіоелектроніки;
 • Державне підприємство «Південний державний проектно-конструкторський і науково-дослідний інститут авіаційної промисловості».

Журнал індексується у міжнародних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, каталогах та пошукових системах: Index Copernicus International, DOAJ, Ulrich’s Periodicals DirectoryWorldCatOpenAIRE , BASE, Google Scholar, ROAD, Open Archives InitiativeVernadsky National Library of Ukraine, EZB Electronic Journals LibraryPolska Bibliografia Naukowa, MIAR, Leipzig University Library, World Catalogue of Scientific Journals, Open Catalogue of Scientific PeriodicalsSocionet , PKP Index, Scientific Literature Database.

Офіційний сайт журналу: https://itssi-journal.com

На всі опубліковані в журналі статті встановлюються цифрові ідентифікатори DOI.

Мова видання: англійська, українська, російська.

Євгеній Володимирович Бодянський

Головний редактор

Євгеній Володимирович Бодянський

Професор кафедри штучного інтелекту, науковий керівник ПНДЛ АСУ, член спеціалізованої вченої ради, член НТР, IEEE Senior Member, доктор технічних наук, професор