Д.64.052.04

Спеціалізована вчена рада Д.64.052.04 затверджена наказом Міністерства освіти і науки України  від 22.12.2016 №1604, з частковою зміною складу відповідно до наказу від 16.07.2018 № 775.

Шифр та назва спеціальності:   01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем (фізико-математичні науки);  05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки (технічні науки).

Термін повноважень: 22.12.2016 р. – 22.12.2019 р.

 

Паспорт спеціальності 01.04.01 Паспорт спеціальності 05.27.06
Юрій Омелянович Гордієнко

Голова

Юрій Омелянович Гордієнко

Професор кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв, член вченої ради ХНУРЕ, член НТР, голова спеціалізованої вченої ради, доктор фізико-математичних наук, професор