Д 64.052.02

Спеціалізована вчена рада Д 64.052.02 затверджена наказом Міністерства освіти і науки України  від 10.05.2017 №693.

Шифр та назва спеціальності: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки); 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (фізико-математичні науки);  05.13.12 – системи автоматизації проектних робіт.

Термін повноважень: до 15.05.2021 (наказ МОН №946 від 22.07.2020)

Паспорт спеціальності 01.05.02 (фізико-математичні науки) Паспорт спеціальності 01.05.02 (технічні науки) Паспорт спеціальності 05.13.12 (технічні науки)
Володимир Валентинович Безкоровайний

Голова

Володимир Валентинович Безкоровайний

Професор кафедри системотехніки, голова спеціалізованої вченої ради, член Президії НТР, член редакційної колегії журналу «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості», доктор технічних наук, професор