Освітня програма Видавничо-поліграфічна справа

Освітня програма Видавничо-поліграфічна справа

В рамках освітньої програми вивчаються: методи розробки дизайну, проектування та технології виготовлення друкованих та електронних мультимедійних видань, мультимедійних інформаційних продуктів; програмно-апаратні інструментальні засоби оброблення, реєстрації, відтворення, збереження текстової графічної, звукової, відео- та іншої мультимедійної інформації; проектування та розробка WEB-систем (WEB-дизайн, UI/UX) та мобільних додатків.

Перелік основних навчальних дисциплін програми: Основи графічного дизайну, Оброблення графічної інформації, Оброблення текстової інформації, Комп’ютерні графічні системи, Художні основи проектування видань, Основи теорії кольору та кольоровідтворення, Системи управління кольором, Технічні засоби комп’ютерних видавничих систем, Менеджмент в ВПС, Основи маркетингу та рекламної діяльності, Основи технології та дизайну паковань, Обробка аудіоінформації, Шрифтові технології, Обробка відеоінформації, Обробка анімованих зображень, Тривимірне моделювання, Візуальні комунікації, Web-технології, Комп’ютерні технології виготовлення реклами для друкованих та електронних ЗМІ, Проектування електронних мультимедійних видань.

 

Основні вміння випускника, що забезпечують необхідні компетентності:

 1. Вміння проектувати дизайн і в цілому оригінал-макети друкованих та електронних видань з використанням сучасних принципів графічного дизайну.
 2. Вміння проектувати технологічні процеси видавництв і друкарень на базі сучасних засобів автоматизації.
 3. Володіння технологіями цифрової обробки зображень, 2D-графіки, покадрової анімації з використанням елементів графічного дизайну.
 4. Вміння впроваджувати сучасні програмні засоби оброблення, відтворення, зберігання, моделювання та просування мультимедійного контенту.
 5. Володіння технічними та програмними засобами для створення комп’ютерної 2D-, 3D- графіки та анімації, постобробки відеопродукції і 3D-графіки, роботи з візуальними ефектами VFX, застосування їх для створення мультимедійного контенту.
 6. Вміння створювати повнофункціональні медіа-продукти, проектувати UI/UX інтерфейси, розробляти додатки для мобільних пристроїв на основі відкритих інтерактивних компонентів.
 7. Вміння проектувати і розробляти електронні мультимедійні видання, мультимедійні інформаційні продукти та Web-системи.
 8. Вміння розробляти мультимедійні додатки, проводити тестування, оцінку якості та просування мобільних додатків.
 9. Володіння ігровими технологіями, створення ігрових 3D-персонажів (моделінг, скульптінг, ретопологія, текстурінг і анімація), управління рухом персонажів.
 10. Вміння використовувати і впроваджувати сучасні наукові методи і автоматизовані системи в видавничо-поліграфічний процес.
 11. Вміння формувати систему менеджменту і управляти бізнес-процесами мультимедійних цифрових видавництв та поліграфічних підприємств.

 

Випускник за освітньою програмою Видавничо-поліграфічна справа може працювати:

 1. Технологом-видавцем.
 2. Технологом видавничо-поліграфічного виробництва.
 3. Майстром виробничої ділянки.
 4. Технологом по розробці електронних мультимедійних видавництв.
 5. Розробником web-сайтів (front-end developer – HTML/CSS/Java Script).
 6. Web-дизайнером (UI/UX designer, visualdesigner).
 7. Контент-менеджером.
 8. SEO-фахівцем.
 9. Юзабіліті-фахівцем.
 10. Проектувальником web-інтерфейсів.
 11. 3D-моделлером, гейм-дизайнером.
 12. Дизайнером на поліграфічних підприємствах та видавництвах, рекламних агентствах, дизайн-студіях, ІТ-компаніях, в редакціях журналів, газет, рекламних відділах підприємств, маркетингових та торгових фірм.

 

Навчальний план (ОПП, 2020) Освітньо-професійна програма «Видавничо-поліграфічна справа» (2020) Навчальний план (ОПП, 2019) Освітньо-професійна програма «Видавничо-поліграфічна справа» (2019) Навчальний план (ОПП, 2018) Освітньо-професійна програма «Видавничо-поліграфічна справа» (2018)