Спеціальність 186 – Видавництво та поліграфія

Спеціальність 186 - Видавництво та поліграфія

Короткий опис спеціальності  Видавництво та поліграфія

В рамках спеціальності Видавництво та поліграфія вивчаються: методи розробки дизайну, проектування та технології виготовлення друкованих та електронних мультимедійних видань, мультимедійних інформаційних продуктів; програмно-апаратні інструментальні засоби оброблення, реєстрації, відтворення, збереження текстової графічної, звукової, відео- та іншої мультимедійної інформації; проектування та розробка WEB-систем (WEB-дизайн, UI/UX) та мобільних додатків.

Серед друкованих видань – книги, газети, журнали, рекламні продукти, етикетки, паковання; серед електронних – електронні книги, інтерактивні мультимедійні видання для публікації на цифрових носіях і мобільних пристроях тощо; мультимедійні інформаційні продукти – це рекламні комплекси для публікації на телебаченні і в Internet; комп’ютерні фільми, ролики, ігрові додатки тощо.

 

Вміння і компетентності, якими буде володіти випускник за спеціальністю Видавництво та поліграфія

 1. Вміння проектувати дизайн і в цілому оригінал-макети друкованих та електронних видань з використанням сучасних принципів графічного дизайну.
 2. Вміння проектувати технологічні процеси видавництв і друкарень на базі сучасних засобів автоматизації.
 3. Володіння технологіями цифрової обробки зображень, 2D-графіки, покадрової анімації з використанням елементів графічного дизайну.
 4. Вміння впроваджувати сучасні програмні засоби оброблення, відтворення, зберігання, моделювання та просування мультимедійного контенту.
 5. Володіння технічними та програмними засобами для створення комп’ютерної 2D-, 3D- графіки та анімації, постобробки відеопродукції і 3D-графіки, роботи з візуальними ефектами VFX, застосування їх для створення мультимедійного контенту.
 6. Вміння створювати повнофункціональні медіа-продукти, проектувати UI/UX інтерфейси, розробляти додатки для мобільних пристроїв на основі відкритих інтерактивних компонентів.
 7. Вміння проектувати і розробляти електронні мультимедійні видання, мультимедійні інформаційні продукти та Web-системи.
 8. Вміння розробляти мультимедійні додатки, проводити тестування, оцінку якості та просування мобільних додатків.
 9. Володіння ігровими технологіями, створення ігрових 3D-персонажів (моделінг, скульптінг, ретопологія, текстурінг і анімація), управління рухом персонажів.
 10. Вміння використовувати і впроваджувати сучасні наукові методи і автоматизовані системи в видавничо-поліграфічний процес.
 11. Вміння формувати систему менеджменту і управляти бізнес-процесами мультимедійних цифрових видавництв та поліграфічних підприємств.