Спеціальність 173 – Авіоніка

Спеціальність 173 - Авіоніка

Короткий опис спеціальності Авіоніка:
Випускник спеціальнсоті Авіоніка буде володіти знаннями, вміннями і навичками, які необхідні для розробки, впровадження і використання систем авіоніки. Бакалавр буде вміти використовувати сучасні інформаційні технології та комп’ютерну техніку для проектування, програмування та обслуговування систем авіоніки.
Вміння і компетентності, якими буде володіти випускник за спеціальністю Авіоніка:
Проектувальна діяльність:
1. Розробка пристроїв та систем авіоніки;
2. Розробка інтегрованих бортових систем і мереж;
3. Розробка систем контролю та систем управління авіоніки;
4. Розробка пристроїв збору та обробки інформації в системах авіоніки;
5. Проектування цифрових контролерів авіоніки;
6. Розробка алгоритмів управління;
7. Проектування цифрових пристроїв.
Організаційна діяльність:
1. Організаційно-технічне забезпечення функціонування систем та мереж авіоніки;
2. Організація заходів з охорони праці.