Спеціальність 153 – Мікро- та наносистемна техніка

Спеціальність 153 - Мікро- та наносистемна техніка

Короткий опис спеціальності  Мікро- і наноелектротехніка:
У процесі навчання за спеціальністю “Мікро- та наноелектротехніка” вивчаються процеси розробки, виробництва і застосування мікроелектронних і напівпровідникових приладів і пристроїв.

Вміння і компетентності, якими буде володіти випускник за спеціальністю Мікро- і наноелектротехніка:
1. Вміння розробляти напівпровідникові і мікроелектронні прилади та інтегральні схеми різного функціонального призначення;
2. Вміння користуватися програмним забезпеченням з розробки мікро- і нано-електронних пристроїв;
3. Вміння проводити базові операції монтажу та випробування напівпровідникових приладів і інтегральних мікросхем;
4. Вміння користуватися сучасними системами науково-технічної інформації, проводити тематичний інформаційний і патентний пошук;
5. Володіння базовими технологіями виготовлення мікро- і нано-електронних приладів і ІС;
6. Вміння проводити експериментальні дослідження технологічних процесів.