Спеціальність 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціальність 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Короткий опис спеціальності Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка:
На спеціальності “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” студенти вивчають принципи побудови інформаційно-вимірювальних систем, передові технології створення інтелектуальних засобів вимірювальної техніки з використанням сучасних мов програмування, принципи тестування і сертифікації програмного забезпечення, методи і засоби вимірювання електричних, магнітних, радіотехнічних та неелектричних величин, питання теоретичної, законодавчої та прикладної метрології.

Вміння і компетентності, якими буде володіти випускник за спеціальністю Метрологія та  інформаційно-вимірювальна техніка:
1. Вміння розробляти і проектувати сучасні інформаційно-вимірювальні системи з використанням технологій створення інтелектуальних засобів вимірювальної техніки та сучасних мов програмування;
2. Вміння проводити тестування і сертифікацію програмного забезпечення та розробляти методики їх проведення;
3. Вміння проводити повірку і калібрування засобів вимірювальної техніки.