Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціальність 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Короткий опис спеціальності Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:
Сучасна Hi-Tech спеціальність, яка поєднує класичну інженерну освіту в області автоматизації з поглибленим освоєнням комп’ютерних технологій і спеціального програмного забезпечення, а саме:
– автоматику і інтелектуальні комп’ютерно-інтегровані технологіі;
– архітектуру і програмування промислових контролерів;
– 3D-моделювання та мехатроніку;
– програмно-технічні комплекси АСУ ТП і технічні засоби автоматизації;
– розробку програмного забезпечення в області IndustrialAutomationSystems, Industrial Internet of Things, CALS, автоматизації бізнес-процесів.

Вміння і компетентності, якими буде володіти випускник за спеціальністю Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:
1. Уміння створювати і підтримувати функціонування автоматизованих систем управління виробничими процесами на базі новітніх мікропроцесорних пристроїв;
2. Уміння розробляти програмне, технічне та інформаційне забезпечення автоматизованих систем управління;
3. Навички управління та проектування сучасних промислово-технологічних комп’ютерних систем і мереж;
4. Навички розробки програмних і програмно-апаратних комплексів широкої сфери застосування;
5. Навички планування, оптимізації і інтелектуалізація виробничих процесів.