Освітня програма Архітектурне проєктування інформаційних систем

Ступінь вищої освіти – магістр.

Термін навчання – 1 рік 4 міс.

Кафедра радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем здійснює підготовку магістрів за освітньою програмою (ОП) «Архітектурне проєктування інформаційних систем» спеціальності 126 Інформаційні системи і технології.

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних розробляти, інтегрувати та обслуговувати інтегровані інформаційні системи, що ґрунтуються на новітніх інформаційних технологіях та архітектурних платформах. Акцент програми зроблений на формуванні фахівця, здатного розв’язувати складні задачі, пов’язані з застосуванням інформаційних технологій при проєктуванні інформаційних систем в різних сферах професійної діяльності.

Особливістю освітньої програми є поєднання знань та практичної підготовки з перспективних напрямів побудови інформаційних систем та технологій, зокрема, сучасних методів моделювання та проєктування інтегрованих інформаційних систем різноманітного призначення.

 Основні дисципліни професійної підготовки за спеціальністю 126 Інформаційні системи і технології:

 1. Архітектурне проєктування інтегрованих інформаційних систем,
 2. Системний аналіз та проєктування інноваційних ІС у складних предметних областях,
 3. Хмарні інтегровані інформаційні системи,
 4. Методи забезпечення якості розробленої інформаційної системи,
 5. Інтеграція інформаційних систем.

Основні дисципліни професійної та практичної підготовки за ОП «Архітектурне проєктування інформаційних систем»:

 1. Цифрові інструменти для аналізу та проєктування інтегрованих інформаційних систем,
 2. Моделювання інформаційних процесів і об’єктів в інтегрованих системах,
 3. Гнучкі (сучасні) методології виробництва ІСТ,
 4. Проєктування систем великих даних,
 5. Інженерія конфіденційності,
 6. Безпека інтегрованих інформаційних систем.

Випускники зможуть здійснювати планування, виконання проєктних дій та прийняття проєктних рішень для управління ІТ проєктами, моделювати та управляти ризиками в області управління проєктами з розроблення інтегрованих інформаційних систем та технологій, здійснювати кіберзахист інформаційних систем та технологій, планувати, організовувати, впроваджувати та контролювати функціонування систем захисту інформації.

Випускники можуть працювати у навчальних закладах, науково-дослідних, проєктно-конструкторських, виробничих, державних та приватних підприємства в якості фахівці ІТ-підрозділів або ІТ-підприємств.

Навчальний план (ОПП, 2023) Освітньо-професійна програма «Архітектурне проєктування інформаційних систем» (2023) Навчальний план (ОПП, 2022) Освітньо-професійна програма «Архітектурне проєктування інформаційних систем» (2022)