Про університет

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Харківський національний університет радіоелектроніки, ХНУРЕ, є одним з профільних університетів України, в якому прикладним інформаційним технологіям та інноваціям в інтересах сталого розвитку приділяється основна увага. У ХНУРЕ найсучасніша матеріально-технічна база для навчання і досліджень, в яких інженерні та інформаційні технології можуть бути інтегровані з іншими дисциплінами.
Все, що ми робимо в ХНУРЕ, має три різні перспективи: інновації, стійкість і реальність, що означає співробітництво й обмін з бізнесом, промисловістю, суспільством.

Дозвольте привітати вас у ХНУРЕ!

ХНУРЕ – перший серед кращих!

Про університет

Історія ХНУРЕ

1930 року на базі будівельного факультету Харківського політехнічного інституту (ХПІ) й архітектурного факультету Харківського художнього інституту заснований вищий навчальний заклад  Харківський інженерно-будівельний інститут (ХІБІ). 1934 року до складу ХІБІ увійшли: Харківський геодезичний інститут і Науково-дослідний інститут геодезії і картографії. 1941 року навчалося 1734 студенти, заняття проводили близько 200 викладачів на 4-х факультетах: архітектурному, будівельному, сантехнічному, геодезичному. 1944 року ХІБІ був перейменований у  Харківський гірничо-індустріальний інститут вугільної промисловості СРСР (ХГІІ). Факультети: машинобудівний (2 фахи: гірниче машинобудування і технологія машинобудування); гірничо-електромеханічний; промислового транспорту. 1947 року Харківський гірничо-індустріальний інститут був перейменований у  Харківський гірничий інститут Мінвузу СРСР. Факультети: гірничий, шахтобудівельний, гірничо-електромеханічний, промислового транспорту. 1962 року ХГІІ отримав назву  Харківський інститут гірничого машинобудування, автоматики й обчислювальної техніки (ХІГМАОТ). Факультети: автоматизація виробничих процесів у гірничій промисловості, радіотехнічний, гірничого машинобудування. 1966 року ХІГМАОТ перейменований у  Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ). Факультети 1966 року: автоматики, обчислювальної техніки, радіотехнічний, радіофізичний, електроніки, гірничого машинобудування, 1972 року: систем керування, конструювання радіоапаратури, радіотехнічний, обчислювальної техніки, електроніки. На початку 1970-х років ХІРЕ готував інженерів за 7-ма фахами: 0606 — автоматики і телемеханіки; 0608 — математичні й обчислювально-вирішальні пристрої; 0611 — електронні прилади; 0612 — промислова електроніка; 0704 — радіофізика й електроніка; 0701 — радіотехніка; 0705 — конструювання і технологія виробництва радіоапаратури. 1981 року інститут нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора, а 1982 року йому присвоєно ім’я видатного вченого і конструктора ракетно-космічної техніки академіка М. К. Янгеля. 1993 року Харківський інститут радіоелектроніки перейменований у  Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХДТУРЕ).

2001 року отримав статус національного.

Сучасність

Університет складається з 8 факультетів, 32 кафедр. В університеті навчається близько 7 тисяч студентів за різними формами навчання за 46 спеціальностями із 7 галузей знань. Здобувають освіту близько 600 іноземних студентів із майже 40 країн світу.

Університет є постійним партнером у спільних проектах в рамках міжнародних грантових програм Європейського Союзу (Tempus, Erasmus), Програми розвитку ООН, Британської Ради, НАТО.

В університеті працюють близько 100 докторів наук, професорів, 350 кандидатів наук, доцентів, діє відділ аспірантури докторантури за 14 спеціальностями, 7 спеціалізованих рад із захисту дисертацій.

Наукова бібліотека містить понад 1,5 мільйона примірників на паперових носіях. Електронна бібліотека має доступ до найвідоміших інформаційних баз світового інформаційного простору. Видаються 6 наукових журналів, проводяться наукові конференції під егідою IEEE.Навчальні та наукові лабораторії завдяки найсучаснішому обладнанню проводять дослідження, що дозволяють реалізовувати свій потенціал та інтегруватися у світовий академічний простір.

Відзначається позитивна динаміка зростання показників Університету у національних і світових рейтингах:

 • у рейтингу університетів світу Webometrics Ranking of World Universities станом на липень 2018 року ХНУРЕ займає 16 місце серед українських зво. У січні 2018 року – 17 позиція. У тому числі, за показником Excellence (якість, або науковість), що показує кількість статей науковців університету, які входять до кращих 10% найбільш цитованих за розрахунками Scimago, ХНУРЕ посідає 10 місце;
 • у рейтингу Transparent Ranking (Top Universities by Google Scholar Citations) від Webometrics ХНУРЕ зайняв 24 позицію у порівнянні із 41 у липні 2017 року;
 • у рейтингу видавничої служби «УРАН» на замовлення Освіта.ua за показниками бази даних SciVerse Scopus за 2018 рік Університет займає 20 місце серед 165 ЗВО, в порівнянні з 2017 роком – 18 місце (серед 136 ЗВО);
 • у рейтингу web-популярності вишів світу 4ICU (uniRank TM) за 2018 рік Університет посів 29 місце серед 171 ЗВО України у порівнянні із 38 місцем у 2017 році;
 • у міжнародному рейтингу наукових організацій SCImago Institutions Rankings 2018 року ХНУРЕ зайняв 13 місце із 25 наукових організацій України. У 2017 році – 15 місце із 24 організацій;
 • у рейтингу «ТОП-200 Україна» у 2018 році Університет займає 23 місце серед 200 ЗВО;
 • у «Консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України» Університет у 2018 році зайняв 20 позицію серед 237 ЗВО;
 • у рейтингу ЗВО м. Харкова у 2018 році Університет займає 6 місце;
 • у рейтингу вишів DOU 2018 ХНУРЕ другий рік поспіль займає 3 місце;
 • у рейтингу електронних та друкованих видань України ТОП – 50 ЗВО України, який складено на основі опитування ключових роботодавців України (за даними журналу «Фокус»), Університет посів 18 місце;
 • у рейтингу закладів вищої освіти, який проводить журнал «Гроші», за опитуванням роботодавців, Університет посів 4 місце серед 25 ЗВО.

Ми цінуємо баланс досліджень і освіти, заохочуємо відкрите мислення, дотримуємося принципів толерантності та мультикультуралізму.

На честь університету названа мала планета – 10681 ХТУРЕ.