7 рамкова програма (FP7)

Основною метою FP7 програми була всебічна підтримка розвитку науки в країнах Європи і створення спільного Європейського Наукового Простору (ЄНП / ERA). Європейський науковий простір має стати основою для створення «внутрішнього європейського ринку» в галузі науково-технічних розробок, вільного обміну знаннями, результатами досліджень і розробок; структурування та координації науково-дослідної діяльності в кожній окремій країні Європи і в Євросоюзі в цілому.