Сергій Миколайович Сакало

Кандидат технічних наук, професор кафедри комп'ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації (КРіСТЗІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), декан факультету інформаційних радіотехнологій та технічного захисту інформації.
Сергій Миколайович Сакало

+38 (057) 702-14-78

sergii.sakalo@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-7178-3028

Нагороди та премії

Нагороджений почесною грамотою МОН України.

Освіта

1977 р. – радіоінженер, Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ), спеціальність – радіотехніка. Тема дипломного проекту «Вимірювач параметрів антен».
1988 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність 05.12.21 – радіотехнічні системи спеціального призначення, включаючи техніку НВЧ і технологію їх виробництв. Тема дисертації – спецтема.
Після закінчення ХІРЕ до 1993 р. працював в науково-дослідної частини інституту інженером, молодшим і старшим науковим співробітником, вчене звання старшого наукового співробітника з 1992 р.
З 1993 р. працював асистентом, доцентом, професором кафедри основ радіотехніки ХНУРЕ, з 2000 р. – вчене звання доцента, з 2001 р. – професор університету ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: проектування НВЧ діагностичної апаратури, мікрохвильова техніка інформаційних мереж, антени і НВЧ схемотехніка радіомереж.

Наукова робота

Наукові інтереси: НВЧ мікроелектронні пристрої та їх застосування в медичній діагностичній апаратурі.
Наукові та технічні досягнення: експериментальний зразок приладу для неінвазивної медичної діагностики – радіотермометр НВЧ «Наталка».
Підготовка кадрів: науковий керівник одного кандидата наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади та системи. Кандидат технічних наук: Азархов А.Ю.


Публікації та патенти

60 публікацій (1 навчальний посібник з грифом МОНУ, 3 винаходи). Серед них:

  1. Сакало С.Н., Масламани Т.М. Вибраторно-щелевой аппликатор // Вісник Харківського університету. Сер. «Радіофізика та електроніка» – ХГУ. – 1999. – Вип. 1, №427. – С.173-175.
  2. Сакало С.М., Семенець В.В., Азархов О.Ю. Надвисокі частоти в медицині (терапія і діагностика): Навч. посібник. Харків: ХНУРЕ; Колегіум, 2005. - 264 с.
  3. Патент на винахід №75814, Україна, МПК (2006) A61B 6/02, G01K 13/00. Опубл. 15.05.06, бюл. №5. Радіотермометр з функцією неінвазивного визначення локалізації температурних аномалій у внутрішніх тканинах людини / О.Г. Аврунін, О.Ю. Азархов, В.І. Булгаков, С.М. Сакало, В.В. Семенець.
  4. Сакало С.Н., Азархов А.Ю. Модель распределения глубинных температур в тканях человека // Системи обробки інформації. – Харк. унів-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – 2006. – Вип. 5 (54). – С.184-189.
  5. Сакало С.Н., Азархов А.Ю. Экспериментальное исследование диагностических возможностей метода радиотермографии // Збірник наукових праць Харк. унів. Повітряних сил. – 2006. – Вип. 6 (12). – С.40-43.
  6. Азархов А.Ю., Сакало С.Н. Методика радиотермометрии при решении задач медицинской диагностики // Системи обробки інформації. – Харк. унів-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – 2007. – Вип. 2 (60). – С.131-135.
  7. Сакало С.Н. Перспективы использования радиометрии для решения задач медицинской диагностики // Прикладная радиоэлектроника. - Харьков: ХНУРЭ, 2007. - С. 30-37.
  8. Сидоров Я.Г., Сакало С.Н., Шевелев Н.А. Анализ фрактального излучателя реконфигурируемой антенны-аппликатора // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. 2009. Вып. 157. С. 98-103.
  9. Сакало С.Н. Проблемы внедрения методов термометрии для решения медицинских задач // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. 2011. Вып. 164. С. 92-96.