Володимир Олександрович Тімофєєв

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), академік Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки та Академії інформатики.

Освіта

1975 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – автоматизовані системи управління.
1975 р. – інженер кафедри Автоматизованих систем управління.
1986 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність 05.13.06 – автоматизовані системи управління; тема дисертації – «Алгоритми параметричного контролю організаційно-технічних систем».
1983 р. асистент, старший в викладач, доцент кафедри Економіки та організації управління виробництвом, електронно-обчислювальних машин.
2006 р. – доктор технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.13.03 – системи та процеси керування; тема дисертації – «Синтез адаптивних критичних систем керування в умовах невизначеності».
З 2007 р. – завідувач кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою.
З 2011 р. – професор кафедри ЕК ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: економічна кібернетика, системи моніторингу в економіці, організація і управління системою фінансово-економічною безпекою на підприємстві.

Наукова робота

Наукові інтереси – контроль і управління динамічними об’єктами.
НДР – керівник держбюджетної теми 214/2.
Під його керівництвом були успішно захищені 3 кандидатські дисертації, на даний час – науковий керівник 4 аспірантів.

Громадська та міжнародна діяльність

Член бюро секції інформатики Російської академії наук, член ДЕК Харківського аерокосмічного університету «ХАІ».


Публікації та патенти
  Має понад 100 друкованих наукових та методичних робіт, що використовуються в навчальному процесі ХНУРЕ. Серед них:

 1. Тімофєєв В.О. Моніторинг економічних умов синтезу невизначенності. – Монографія.
 2. Гурін В.М., Тімофєєв В.О. Інформаційні системи в економіці. – Навч. посібник.
 3. Авраменко В.П., Татанов И.В., Панасенко А.А., Тимофеев В.А. Моделирование организационно- технических систем. // Изд-во «Русское слово». Рязань – 2005. – 319 с.
 4. Тимофеев В.А. Об одной модификации рекуррентного МНК при моделирования экономических систем // Вестник НТУ ХПИ: Харьков – 2006. – №34. – С. 185-192.
 5. Тимофеев В.А. Оптимизация процесса идентификации в технико-экономических системах // Системы обработки информации. – Сб. науч. тр. Харьковского военного университета: Харьков- 2004. – Вып.6. – С. 205-213.
 6. Тимофеев В.А., Лага С. Мониторинг качества автоматизированого управления технологическими линиями проката листовой стали // Науковий вісник Херсонської державної морської академії.– 2014 №1.– С. 318-323
 7. Кирий В.В., Тимофеев В.А. Мониторинг экономических процесов при коррелированных результатах наблюдений // Материалы Международной научно-практической конференции [«Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными проектами (ММП-2014)»], (Коблево, 16–21 сентября 2014 г.). – Труды–Харьков: ХНУЭ, 2014. – С. 89–90.
 8. Тимофеев В.А. , Лещенко Е.В. Синтез информационно-логической модели компьютеризированной системы оперативного управления конкурентоспособностью предприятия // Материалы Международной научно-практической конференции [«Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными проектами (ММП-2014)»], (Коблево, 16–21 сентября 2014 г.). – Труды-Харьков : ХНУЭ, 2014. – С.185-188.
 9. Кирій В.В., Тімофєєв В.О., Умяров К.Т. Інструментарій багатовимірного моделювання оцінки потенціалу розвитку регіону // Вестник национального техніческого университета «ХПИ», серия «Стратегічне управління ,управління портфелями, програмами та проектами», Харьков , 2015 . – №2(1111).– С. 13-18.