Зоя Володимирівна Дудар

Кандидат технічних наук, професор кафедри програмної інженерії (ПІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), академік Академії наук прикладної радіоелектроніки (2004), завідуюча кафедрою програмної інженерії.
Зоя Володимирівна Дудар

+38 (057) 702-18-05

+38 (057) 702-14-46

software@kture.kharkov.ua

Народилася: 5 березня 1956 року.

Нагороди і премії

Нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України (1982, 2009), знаком «Відмінник освіти України» (2000), дипломами першого ступеня у конкурсах «ХНУРЕ – кращі за фахом» у номінаціях «Завідувач кафедри» (2000, 2012) та «Кращий викладач» (2003-2004), нагрудним знаком «Софія Русова».

Освіта

1978 р. – закінчила Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю «Електронно-обчислювальні машини».

У 1981 р. почала працювати асистентом на кафедрі, з 1986 р. – старшим викладачем.

У 1984 р. захистила кандидатську дисертацію.

З 1988 р. – доцент, з 1998 р. – професор кафедри  програмного забезпечення електронно-обчислювальних машин (нині кафедри програмної інженерії).

Навчальна робота

Зробила вагомий внесок у розвиток напрямку «Програмна інженерія». Керівництво науковою роботою аспірантів, магістрів та спеціалістів. Лекційні курси: інтелектуальна власність, моделювання систем, вступ до програмної інженерії.

Наукова робота

Підготовка кадрів: підготувала 4 кандидатів наук зі спеціальності 05.13.06 – «АСУ та прогресивні інформаційні технології», 01.05.02 – «Математичне моделювання та обчислювальні методи». Член редакційної колегії наукового збірника «Проблеми біоніки», керівник секції наукової конференції «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ ст.» (з 1997 р.).

Громадська та міжнародна діяльність

Член редколегії науково-технічного журналу «Біоніка інтелекту», член експертної ради з комп’ютерних наук і технологій МОНМС, заступник голови підкомісії з програмної інженерії НМК МОНМС.


Публікації та патенти

Автор 145 друкованих праць, із яких 114 наукового та 31 навчально-методичного характеру.

Серед найбільш вагомих – навчальний посібник «Основи комбінаторного аналізу» у співавторстві з Н.В. Білоус, Н.С. Лєсною та І.Ю. Шубіним, навчальний посібник «Моделювання систем», навчальний посібник «Діловодство з використанням комп’ютерної техніки» у співавторстві з Л.Д. Самофаловим та І.А. Ревенчук.

Серед останніх публікацій:

  1. Дудар З.В. Проблеми і перспективи післядипломної освіти в Україні / З.В. Дудар, І.А. Ревенчук // Вища школа. – К, 2009. - С.111-118.
  2. Дудар З.В. Досвід впровадження болонської системи: проблеми і перспективи післядипломної освіти в Україні / З.В. Дудар, І.А. Ревенчук // Міжнародний науковий вісник Закарпатського державного університету. - Ужгород, 2009. - С.37-46.
  3. Дудар З.В. І.А. ІТ-освіта як бізнес в Україні / З.В. Дудар, І.А. Ревенчук. // Науковий зб. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К, 2009. - Вип. 60. - С. 39-44.
  4. Дудар З.В. Технологія дистанційного навчання як складова інформаційного простору освіти дорослих в Україні / З.В. Дудар, І.А. Ревенчук. // Вестник Херсонского национального технического университета. - 2010. - 2 (38). - С. 463-466.
  5. Bondarenko M. F., Dudar Z. V., Revenchuk I. A. Information Systems and Technologies Used in Distance Form of Education at the University. Informational and Communication Technologies – Theory and Practice: Proceedings of the International Scientific Conference ICTMC-2010 Devoted to the 80th Anniversary of I.V. Prangishvili. Nova Science Publishers. Series: Computer Science, Technology and Applications. 2011. P. 485-490.
  6. Дударь З.В. Информационные и коммуникационные системы и технологи в учебном процессе университета / З.В. Дудар, І.А. Ревенчук. // Сб. тезисов докладов по матер. Междунар. Научной конф. «Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление». – Грузия,Тбилиси, 2010. - С.66-67.
  7. Дудар З.В. Проблеми та суперечності розвитку післядиплмоної освіти / З.В. Дудар, І.А. Ревенчук. // Зб. тез доповідей 9-ї Всеукраїнської науково-метод. конф. «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти України».Ч. 1. - Київ: НТУУ "КПІ", 2010. - С.44-46.
  8. Дударь З.В. Развитие последипломного ІТ образования в Украине/ З.В. Дудар, І.А. Ревенчук, Е.Г. Ефименко // Сб. тезисов докладов по матер. 7-й Междунар. Научно- практ. конф. «Наука и социальные проблемы общества: информатизация и информационные технологии». – Харьков, 2011. -С.28-29.