Зоя Володимирівна Дудар

Кандидат технічних наук, професор кафедри програмної інженерії (ПІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), завідувач кафедри програмної інженерії.
Зоя Володимирівна Дудар

+38 (057) 702-14-46

zoya.dudar@nure.ua

Народилася: 5 березня 1956 року.

Нагороди і премії

Нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України (1982, 2009), знаком «Відмінник освіти України» (2000), дипломами першого ступеня у конкурсах «ХНУРЕ – кращі за фахом» у номінаціях «Завідувач кафедри» (2000, 2012, 2016) та «Кращий викладач» (2003-2004), нагрудним знаком «Софія Русова» (2011).

Освіта

1978 р. – закінчила Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю електронно-обчислювальні машини.
1981 р. – асистент кафедри, з 1986 р. – старший викладач.
1984 р. – захистила кандидатську дисертацію.
1988 р. – доцент, з 1998 р. – професор кафедри програмного забезпечення електронно-обчислювальних машин (нині кафедри програмної інженерії).

Навчальна робота

Зробила вагомий внесок у розвиток напрямку «Програмна інженерія».
Керує науковою роботою аспірантів, магістрів та спеціалістів.
Лекційні курси: інтелектуальна власність, моделювання систем, вступ до програмної інженерії, винахідництво та авторське право.

Наукова робота

Підготовка кадрів: підготувала 5 кандидатів наук за спеціальностями 05.13.06 – АСУ та прогресивні інформаційні технології, 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.
Kерівник секції наукової конференції «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ ст.» (з 1997 р.).
Сфера наукових інтересів: метаконтекстна обробка даних.

Громадська та міжнародна діяльність

Член редколегії науково-технічного журналу «Біоніка інтелекту», заступник голови науково-методичної підкомісії з інженерії програмного забезпечення МОНУ.


Публікації та патенти

Автор 145 друкованих праць, із яких 114 наукового та 31 навчально-методичного характеру.
Серед найбільш вагомих – навчальний посібник «Основи комбінаторного аналізу» у співавторстві з Н.В. Білоус, Н.С. Лєсною та І.Ю. Шубіним, навчальний посібник «Діловодство з використанням комп’ютерної техніки» у співавторстві з Л.Д. Самофаловим та І.А. Ревенчук, навчальний посібник «Структури даних та алгоритми» (англ.мовою) в співавторстві з А.Ф. Осикой, навчальний посібник «Дискретні структури» в співавторстві з Г.Г. Четверіковим та І.Д.Вечірской.
Серед останніх публікацій:

  1. Дударь З.В. Універсальна модель інноваційної діяльності ІТ-студентів України / З.В. Дудар, О. Якименко, І.А. Ревенчук //Науково-практичне видання «Вища школа». №1(126) 2015р. С.11-18.
  2. Дударь З.В. Семантическое аннотирование в информационно-поисковых системах / З.В. Дудар, С.В. Егоров // Научно-техническій журнал «Бионика интеллекта». №1(80). 2013. С.104-107.
  3. Дудар З.В. Використання методів нечіткого пошуку у реалізації веб-системи видавництва наукових журналів / З.В. Дудар, М.С. Широкопетлєва, О.В.Махін // Научно-техническій журнал «Бионика интеллекта». №1(82). 2014. С.99-103.
  4. Дударь З.В. Информационные и коммуникационные системы и технологии в учебном процессе университета / З.В. Дудар, І.А. Ревенчук. // Сб. тезисов докладов по матер. Междунар. Научной конф. «Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление». – Грузия,Тбилиси, 2010. - С.66-67.
  5. Bondarenko M. F., Dudar Z. V., Revenchuk I. A. Information Systems and Technologies Used in Distance Form of Education at the University. Informational and Communication Technologies – Theory and Practice: Proceedings of the International Scientific Conference ICTMC-2010 Devoted to the 80th Anniversary of I.V. Prangishvili. Nova Science Publishers. Series: Computer Science, Technology and Applications. 2011. P. 485-490.
  6. Дудар З.В. Технологія дистанційного навчання як складова інформаційного простору освіти дорослих в Україні / З.В. Дудар, І.А. Ревенчук. // Вестник Херсонского национального технического университета. - 2010. - 2 (38). - С. 463-466.
  7. Дудар З.В. І.А. ІТ-освіта як бізнес в Україні / З.В. Дудар, І.А. Ревенчук. // Науковий зб. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К, 2009. - Вип. 60. - С. 39-44.
  8. Дудар З.В. Досвід впровадження болонської системи: проблеми і перспективи післядипломної освіти в Україні / З.В. Дудар, І.А. Ревенчук // Міжнародний науковий вісник Закарпатського державного університету. - Ужгород, 2009. - С.37-46.
  9. Дудар З.В. Проблеми і перспективи післядипломної освіти в Україні / З.В. Дудар, І.А. Ревенчук // Вища школа. – К, 2009. - С.111-118.