Геннадій Зайдулович Халімов

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій (БІТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Геннадій Зайдулович Халімов

+38 (057) 702-14-25

hennadii.khalimov@nure.ua

Освіта

1978 р. – закінчив Харківське вище командно-інженерне училище.
1987 р. – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю системи управління та зв’язку в Збройних Силах.
2012 р. – захистив докторську дисертацію за спеціальністю комп’ютерні системи та компоненти. Тема докторської дисертації «Теоретичні основи універсального хеширування за алгебраїчними кривими».
1973–2002 рр. – служба в Збройних Силах.
2001–2012 рр. – доцент кафедри безпеки інформаційних технологій ХНУРЕ.
2012-2014 рр. – професор кафедри безпеки інформаційних технологій ХНУРЕ.
З 2014 р. – завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси з дисциплін: прикладна криптология, теорія інформації та кодування, інформаційні комунікаційні системи, системи і засоби аутентифікації, квантова криптографія, застосування проективних многовидів в криптографії та кодування.

Наукова робота

Об’єктом наукових досліджень є процеси захисту інформації з використанням криптографічних перетворень і їх властивості.
Предметом досліджень – побудова стійких і одночасно продуктивних симетричних і асиметричних криптографічних перетворень, універсального підходу реалізації криптосистем на складності рішення проблеми факторизації, дискретного логарифма і їх аналогів (проблеми пошуку) для різних алгоритмічних реалізацій на основі методів лінійної алгебри.
Основні напрямки досліджень пов’язані зі створенням, аналізом і реалізацією систем і засобів захисту інформації, дослідженням і реалізацією криптографічних протоколів.
Науковий керівник і відповідальний виконавець більше десяти НДР зі створення систем, механізмів, протоколів і засобів криптографічного захисту інформації.
Підготував чотирьох кандидатів технічних наук.


Публікації та патенти

Автор 3 монографій, 1 навчального посібника, понад 100 статей і тез доповідей, 5 винаходів. У тому числі монографії:

  1. Халімов Г.З. Криві Гурвіца. Побудова і застосування для універсального хеширования. Вид. LAP LAMBERT Academic Publishing, Німеччина, 2014 року, С.89.
  2. Халімов Г.З. Криві Ферма. Оцінка параметрів і застосування для універсального хеширования. Вид. LAP LAMBERT Academic Publishing, Німеччина, 2015-го, С.66.
  3. Халімов Г.З. Універсальне хешування. Методи і оцінки доказовою стійкою аутентифікації. Вид. LAP LAMBERT Academic Publishing, Німеччина, 2016, С.83.